DigiTalare (del II)

Posted on mars 21, 2009

2


När jag nu fått smaka på ordet DigiTalare, så slog det mig att det är både ett verb och ett substantiv…

Nåväl i denna del II, tänker jag ta mig en titt på en lista som kallas THE 10 DEMANDMENTS av Kelly Mooney. En kollega till mig var på ett webbseminarium där Dan Sehlberg VD Get Updatet var föreläsare. Min kollega refererade till de 10 punkterna och då tänkte jag att jag måste sätta in dem i mitt perspektiv.

  1. Earn my trust
  2. Inspire me
  3. Make it easy
  4. Put me in charge
  5. Guide me
  6. 24/7
  7. Get to know me
  8. Exceed my expections
  9. Reward me
  10. Stay with me

1. Earn my trust
De handlar om att man hellre skall underdriva reklamen, många av digitalarna söker i sina nätverk vad deras kompisar tycker om den specifika produkten. De har alltså blivit mättade av all reklam som de har vuxit upp med. Men framför allt får man inte vara den klassiska dammsugarförsäljaren.

2.Inspire me

För digitalarna är de viktigt att de skall kunna mäta sig med andra och kommunicera. Det gäller att hitta ett sätt där de kan vara kreativa och på samma gång få ett erkännande av andra i nätverket. Som mitt exempel med Stallet.se eller det som är hetast just hemmavid Stardoll.se, Grundidén där att man skall inreda ett hus med möbler och även skaffa kläder, parfym med mera. Man dessutom skapa egna kläder och sälja dem till andra i nätverket. Här är det stardollar istället för stallpengar. De är den moderna varianten av dockhuset.

3. Make it easy
Det skall vara enkelt och snabbt, deras tålamod är mycket begränsat.
Några grundregler som man kan tänka på.

a) Man skall snabbt hitta det man är ute efter, det finns undersökningar som visar att om en besökare inte har hittat vad de letar eller hur man kommer dit inom 4 sekunder så söker man på någon annan sajt.

b) Det skall inte vara mera än 3 klick för att komma åt det man är ute efter.

c) Det skall helst inte vara mera än 5 menylänkar i en meny, för människor klara av maximalt 7 med bibehållen överblick. Är det flera så måste man läsa dem en och en. Det bara att tänka på ett excel ark har man mera än 7 kolumner tappar man ganska mycket av kontrollen.
Hur löser man det om det är mera, det vanligaste trixet är att använda grafik på något sätt.

4. Put me in charge
De vill inte bli påprackade med information/reklam om de inte har begärt det. DON’T CALL ME, I’LL CALL YOU


5. Guide Me

Det skall vara intuitivt och pedagogiskt upplagd. Det betyder att beroende på vad de väljer skall oväsentliga saker filtreras bort, så att man på ganska få klick har det man behöver. Ett bra exempel på detta, är dessa underbara pappersblanketter där man beroende på vem man är skall fylla i kanske 1/3 del av fälten. Gör man en liknande blankett på nätet, så har man kapitalt missat vilka möjligheter webben erbjuder.

6. 24/7
Den här kan vi nästan alla känna igen i oss själva, jag tänker på banktjänsterna. Det är nog ganska få som vill gå tillbaka till att stå i köer under vissa klockslag för att få räkningarna betalda. Men det gäller också köp av t.ex musik på nätet. Jag hade själv tappat intresse för musik eller egentligen fanns inte tiden att gå i en musikaffär och söka efter något nytt. Sedan kom I-tunes och med ett klick så kunde man få precis den låt man ville ha för en liten summa, men det viktiga var att man fick den direkt och man inte behövde köpa ett helt album. Jag tänker återkomma i detta ämne i en senare Blogg Torrents vs Musikindustrin.
Man pratar om NIT New internet time.

7. Get to know me
Den här tycker jag att är väldigt viktig, man måste utgå från besökarens ”språk” och kunskap. Många företag och organisationer, hade press att sätta ut information på nätet och då utgick man från sina egna behov. Det blir lätt en informations container av sajten, med ett språk som bara de egna förstår.
Ett bra exempel på detta var kommunerna. Var man intresserad av att se om det fanns lediga tomter i den aktuella kommunen. Så fick man ibland gå via politiskanämnder och sedan under byggnadsnämnden kunde man eventuellt hitta de lediga fastigheterna.
Vad man borde ha tänkt är förstås vilka typer av besökare har man till en kommun och utifrån det, skapa menyn. Så i detta fall är det Menyrubriker ARBETA & BO, TURISM, FRITID osv om sidan skall rikta sig till besökare som eventuellt flytta till orten eller redan bor där.
Den variant de hade var mera en Government to Government sajt. Sedan den tredje besöksgruppen är en med en turism profil. Här tycker jag att Jomala har lyckats bra www.jomala.ax

8. Exceed my expections
Här gäller det att överträffa deras förväntningar på olika sätt, det handlar nog en del om samma strategi som i punkt 1.

9. Reward me
Om man har ett medlemskap så skall det också ha en betydelse, med rabatter eller andra förmåner.

10.Stay with me
Här förväntar de sig att sajten vet vem de är och att man får den service som man kan förvänta sig. Det finns få saker som är jobbigare än att ringa till en digital telefonsvarare och bli hänvisad hit och dit. Det drar man sig för, men om man inte hittar hjälpen på sajten är man tyvärr tvungen att gå den vägen.

Sammanfattning
De här punkterna som DigiTalarna tydligen tänker efter, är förstås mycket vettiga. Personligen sätter jag en annan prioriteringsordning. Punkterna 5, 6 och 7 känns nog väldigt viktiga för mig.

Till sist har jag en länk till Kelly Mooney ( det är ett utvärderings dokument, som man kan se hur bra ens företag eller organisation uppfyller de krav som Digitalarna har. Dokument

Annonser