Krönika I – Håll i hatten – de sociala medierna förändrar världen!

Posted on maj 3, 2010

0


VI HAR haft åtminstone tre paradigmskiften i vårt sätt att kommunicera hittills.
Pardigm skiftenEtt fjärde är nu på gång.
Det första var i varje fall när vi fick talspråket cirka 30 000 f.Kr.
Den andra var cirka 5 000 f.Kr, när vi fick skriftspråket. Det är med hjälp av skriftspråket som mänskligheten byggt mycket av civilisation, som vi känner idag. Då kunde man skriva lagar och avtal. Det medförde att man kunde ha större samhällen, som byar. Man kunde även föra kunskap vidare mellan generationerna. Det fanns ingen massproduktion av texter, förrän nästa paradigmskifte som kom på 1400-talet med tryckkonsten.
Det tredje var när man med hjälp av tryckpressarna kunde man massproducera text, på ett helt annat sätt. Det innebär att man kunde nå många flera människor med hjälp av böcker och tidningar. Läsande var fortfarande en elitfråga, men ju närmare vårt århundrande vi har kommit desto mera allmänt är det att folk hade råd att köpa tidningar och även kunde läsa dem.

ÄR ETT
nytt paradigmskifte nu nära? Mycket tyder på det.
Under 1900-talet har nya kommunikationssätt duggat tätt, allt från telefon, radio, tv, mobiltelefon. Det man kan säga om dessa, är att de är antingen är en-till-en- kommunikation som telefonen, eller en till många som till exempel tv, radio eller reklamutskick.
Vissa säger att det är ett skifte i och med att massmedierna kom ut i etern och visst har det påverkat vårt sätt att leva och även att kommunicera. Speciellt när mobilen tog stor plats i vårt liv och vi är anträffbara nästan hela tiden. Men sist och slutligen har de ändå inte haft lika stor effekt som när tryckkonsten kom.
Nå, internet då,? Har det sett till att det blivit ett paradigmskifte? Inte direkt, men väl indirekt.
Internet som kom till massorna i slutet av nittiotalet har helt klart ändrat på vissa av våra beteenden, som till exempel 24/7-tjänster. Att man kan hantera sina bankärenden, boka flygbiljetter med mera, när helst på dygnet. Telefonkatalogen, den har jag inte ens öppnat i år! Ska man ha reda på något så googlar man efter informationen.

VI GICK
från broschyrer (statisk information) till webbsidor med mera aktuell information.
Man mejlar istället för att skriva brev. Vi har rättstavningsprogram, som gör att det inte är lika viktigt att kunna stava. Sms och chat har gett oss ett nytt skriftspråk med förkortningar och smileys.
Samtidigt har mobilen gått från att bara vara en telefon, till en multimediamaskin, som kan göra allt från kolla decibel, spela långfilmer, navigera på sjön till att vara ständigt uppkopplad mot internet.
Trots allt som har hänt under 1900-talet har det i sig inte ändrat på vem som har haft kontrollen och makten. När skriftspråket kom, så dök adeln och prästerskapet upp som makthavare. Vid tryckkonsten och industrirevolutionen, så kom borgare och städerna blev vinnarna gentemot landsbygden.
Ingenting har alltså förändrats i sak förrän sociala medier kom in i bilden, och på allvar försökt makten till konsumenterna.
Vad det egentligen är och betyder?
Mer om det i kommande krönikor.