Studier från den Akademiska världen

Posted on oktober 27, 2010

2


Jag har sett ett antal studier och examensarbeten om SoMe från den Akademiska världen och jag måste säga att jag har blivit mycket besviken och snudd på mörkrädd, när jag har sett vilka slutsatser de har kommit fram till.
Det problematiska med en avhandling, som kommer från dessa institutioner, är att det tas som stora sanningar och används som slagträd för belackarna i debatten.

Men till min stora glädje, dök det upp en riktigt seriös avhandling som visade att det finns hopp för även dem 🙂

Om man bara skall läsa en avhandling i sitt liv om SoMe, är det den här man skall läsa. Den belyser mycket bra vilka olika kommunikationsverktyg som man kan använda och på vilket sätt.

Så stort tack Håkan Selg, doktorand vid institutet för informationsteknologi på Uppsala universitet.

Här är en kort sammanfattning.
http://www.informationsforeningen.se/aktuellt–press/nyheter/2010/trams-pa-facebook-vardefullt.aspx

Här kan ni läsa den och tanka ner den.

Annonser