Skolan måste ut på Internet

Posted on november 24, 2010

6


Jag har nu haft föreläsningar om Sociala Medier och Kommunikation för olika Privata företag, Föreningar, Offentlig sektor, Skolpersonal och t.o.m Finska kyrkan. Mina erfarenheter är att det finns en ganska skarp linje mellan de som tror på nyttan med SoMe och de som inte gör det. Det har varit tydligast inom skolvärlden. Det gör mig lite extra beklämd. Självklart får människor bestämma själva om de skall gå med eller inte, men när det handlar om skolvärlden är det lite speciellt. Eftersom de skall lära våra barn att kunna hantera olika redskap som blir viktiga i arbetslivet i framtiden.
Det kanske mest skrämmande var en undersökning i Sverige i höstas, där de frågade ut lärare om de kunde tänka sig att använda internet i sin utbildning och 40% kunde tänka sig att göra det. I samma undersökning tyckte 93% av lärarna att de hade bra koll på vad internet kan erbjuda. Mamma Mia man kan ju bara fundera på var de 53% av lärarna surfar någonstans!

Skolans utmaning är att man skall helst kunna se till att eleverna är förberedda för 5 år fram i tiden. Det säger sig självt att i dagens läget är det ganska få som kan göra det, om ens någon. Men de får ju absolut inte heller vara 10 år bakom vad som gäller i arbetslivet idag. Nu tror jag dock att siffrorna är betydligt bättre på Åland än i Sverige.

Jag hade en diskussion med en skolpsykolog som sade att det är 25% av eleverna i högstadiet som är på internet gör inget vettigt där. Hon frågade hur man hanterar denna ”utslagning”. Mitt svar var att dessa ungdomar, har en bra grund, men behöver någon som visar vilka fördelar man kan ha av att utnyttja nätet på rätt sätt. Antingen hemma eller allra helst i skolan. Så slutsatsen är att lärarnas förståelse för internet och nu även sociala medier måste höjas. För att kunna göra det måste de få stöd av tjänstemännen och de i sin tur av politikerna. När nu åldersstrukturen både bland politiker, tjänstemän är ganska hög, så är detta en utmaning.
Det finns dock hopp t.ex hon som är ansvarig i Finland för svenskspråkig utbildning Heidi Backman är en ivrig SoMe människa. Finlands enda webbpräst Jessica Högnabba har ett projekt ”Andlig närvaro på webben”, som startade förra veckan.

När det gäller förståsigpåarna, brukar de fråga efter akademiska uppsatser eller undersökningar, tyvärr släpar den akademiska världen efter rejält. Dock har en avhandling skriven av Håkan Selg ”Trams på Facebook värdefullare än vi tror” publicerats för några veckor sedan. Den är väldigt välskriven och tittar på kommunikation på ett sakligt sätt. Rekommenderas!

När jag diskuterar med dem som är väldigt anti facebook, så brukar jag fråga när de började använda mobil och när de insåg att det fanns fördelar med internet. Föga överraskande var de inte direkt pionjärerna på någon av dem heller.
Jag brukar börja mina föreläsningar med att fråga vilka som inte är på facebook. De brukar stolt räcka upp händerna och titta menande på varandra att de står över sånt trams.

De brukar ha argument som att man bara pratar skit, spelar spel och att folk gör sig bättre än vad de är.
Facebook är dock huvudsakligen ett kommunikationsverktyg där man kan nå ut till ett stort nätverk av vänner, bekanta, släktingar och deras vänner.
Det blir mycket märkligt om man skulle använda samma argument om ett annat kommunikationsverktyg som mobilen. Självklart finns de kategorierna också bland telefonanvändarna, men inte påstår man att man bara pratar skit i en telefon…

Jag hoppas att pensionärerna får upp ögonen för fördelarna med facebook och skype, när det gäller att hålla kontakt med sina vänner och släktingar.