Mazens SoMeringar (del 2)

Posted on mars 10, 2011

0


Då har jag haft del 2 av mina Some funderingar. I detta program tog jag upp vad är SoMe och de viktigaste kanalerna som man kan använda för olika ändamål.

Jag delade in verktygen i olika huvudkategorier som

  • kontakt (skype,facebook,linkedin och twitter)
  • media (youtube, bambuser, spotify och flickr)
  • Kunskap (wikipedia, quora, delicious och slideshare)
  • handel (ebay, groupon och Yelp)
  • presentation (bloggar, disqus, gowalla och about.me)

Vill ni lyssna på 2:a delen så klicka här!