Google +

Posted on juni 29, 2011

0


Jag har inte lyckats få tag i en inbjudan i nu, men vad man kan se av det det demo material som släppts av Google, så ser det intressant ut, men det är nog inte en utmanare till facebook. Inte i nuvarande upplägg åtminstone. Däremot tror jag att Skype och alla andra video baserade SoMe tjänster har all orsak att se upp.

Det ser ut att vara mycket lätt att skapa video konferenser mellan förutbestämda grupper (kallas circles av Google)  men också skapa temporära grupper. Här  ser jag att Google + fyller en bra funktion. Enligt mitt sett att se det, har Google + en betydligt mera privat inriktning än vad facebook har. Att hantera privat information är lite av facebooks akilleshäl, trots listor och grupper. Det har olika aktörer försökt att utnyttja som Diaspora (som inte har gått ur Beta läge i nu), men även googles egen satsning Google wave var en sådan.

Tyvärr som alltid när det kommer ett nytt SoMe verktyg (fast det är bra tjänster som även kan fylla behov), är det långt från säkert att det blir en succé. Det som avgör det, är om användarna kommer att strömma dit eller inte. Nu vet jag inte om man kan suga in sina facebook vänner och sätta till dem som sina Google+ vänner. Det är nog en grundförutsättning för att få riktigt fart på det från början och om man vill utmana facebook.

Jag kommer nog att försöka använda det som en video Sometjänst som komplement till Skype.

Här kan ni hitta ett större antal videos som visar vad Google + är för något.

Posted in: Utvärdering