Digitala Agendan (del I)

Posted on september 9, 2011

5


Den åländska IT strategin är från maj 2002, fram till dess var Åland i framkanten på IT-utvecklingen.
Problemen med ett dokument som man har malt fram under stor vånda och mycket besvär, är att när det äntligen är klart, så är man nöjd och det blir lätt en hyllvärmare, som man inte tittar närmare på.

Förra våren hade vi en ganska livlig diskussion på LinkedIn Ålands Affärsnätverk, många olika aktörer från IT branschen; konkurrenter, kollegor och de representerade skilda positioner och hade olika erfarenheter av IT. Alla var rörande eniga om att vi måste göra något. Vi var t.o.m. ett par stycken som blev intervjuade av Finansutskottet om IT situationen.

En av de brännande frågorna var att hur få en dynamisk fungerande IT startegi…

Utvecklingen inom IT går i rasande fart och en IT strategi riskerar att väldigt snabbt bli föråldrad. Vi ligger långt efter när det gäller e-tjänster och andra online tjänster som bokningssystem för skärgårdstrafiken. Det som är väldigt kostsamt för oss är småskaligheten, men den är också en unik möjlighet att snabbt med ett antal kloka beslut föra oss till framkanten av hur ett modernt IT samhälle skulle kunna fungera.
Vi har egentligen alla instanser som ett stort land har, men det är greppbart på grund av vår litenhet. I slutet på 90-talet använda Eriksson oss som testområde för den då helt nya tekniken GPRS (först i världen) och har vi en riktigt bra IT infrastruktur, kan vi säkert locka hit liknande projekt i framtiden.

Jag har diskuterat detta på ett forum som heter SMIOS (Social Media i offentlig Sektor) Där blandas SoMe experter med web strateger till människor som brinner för de nya möjligheterna inom offentlig sektor och kommundirektörer.  Om inte någon i denna grupp som är långt över 500 deltagare från hela Sverige kan svara eller har erfarenheter av det, så är det en mycket ovanlig fråga.

Digitala Agendan

Det optimala är att ha ett levande dokument som man släpper låsta versioner av, en gång i kvartalet. Vem skall då göra detta och på vilket sätt?
Rent praktiskt har man ett Google dokuments där intresserade kan vara med och bidra med deras kunskap. En självklar grupp är de som jobbar i IT branschen, men även representanter från tjänstemännen från de olika branscherna inom offentlig sektor, som kommunerna, skolan,  politiker och tjänstemännen.

Det skall finnas tydliga mål som lätt går att mäta både på övergripande nivå som att 2020 skall vi vara det ”land” i världen som smartast använder e-tjänster och det nya kommunikations landskapet som Sociala medier medfört och att väldigt många är uppkopplade redan idag. Men även mera konkreta mål som t.ex att kommunerna skall använda samma system för att räkna löner, läsa vattenmätare osv. Det skall finnas gränssnitt så att information från kommunerna och andra offentliga instanser är strukturerad på ett sätt, som gör att det enkelt går att återanvända den för t.ex eventuella inflyttare. De som är intresserade av att flytta till Åland skall kunna använda jämförelsetjänster mellan kommunerna på områden som dagis, åldervård med mera. Stockholms stad har kommit långt i det hänseende.

Får vi till ett strategiskt dokument där man tittar på helheten, börjar man närma sig det som nu kallas den Digitala Agendan i Europa.

Digital kompetens

Den nya kommunikations generationenFast man har ett levande strategiskt dokument behöver det inte på något sätt betyda att det blir utfört och då behöver det finnas olika taktiska dokument som berättar hur man skall utföra det, för att nå de uppsatta målen. Har vi bra mål i Strategi dokumentet är det inte så svårt att genomföra det rent tekniskt utan den stora utmaningen är att ändra på vårt sätt att tänka. Många av oss använder datorn obetydligt mera än en gammaldags skrivmaskin med större utskriftskapacitet. Det räcker inte att veta hur man använder Word och Excel. Problemet med dem båda är att de inte är intelligenta dokument utan t.ex. Word är inget annat än ett papper som man kan enkelt redigera i. Excel är en avancerad miniräknare med rapport möjligheter.

Intelligenta dokument kan se ut som word, men det viktigaste är att alla ser samma sak i dokumentet och det blir inte nedsparat i någons mer eller mindre organiserad mappstruktur.

Att man som tjänsteman vet hur man skall agera i Sociala Medier, kanske främst facebook idag, som redan nu är en viktig kommunikationskanal för många ålänningar, över 10 000 är med!
Den sektor som verkar vara minst aktiva på facebook är tjänstemännen och jag kan förstå hur de tänker, men det är ett problem eftersom en av deras absolut viktigaste uppgifter är att kommunicera med deras arbetsgivare dvs alla vi ålänningar. Och att då inte ha en närvaro där väldigt många finns är inte speciellt effektivt. Den enda kommun som finns idag på facebook är Geta kommun och de har fått mycket god respons från sina medborgare.
Man kallar detta för Digital Kompetens, att förstå och kunna hantera kommunikation med alla generationer på deras sätt. Den analoga kompetensen finns redan.

Annonser
Posted in: Politik