Den Digitala Agendan (del 3) – Kommunerna

Posted on september 13, 2011

1


På Åland har vi 16 kommuner varav den minsta Sottunga med lite över 130 innevånare, en närdemokrati som man inte ser någon annanstans i världen. Vi har en levande skärgård. En servicenivå som är få förunnat. Det är jag som ålänning mycket stolt över.

Kommunförbund

Tyvärr finns det en stor kostnad för detta och om man inte gör något kommer kommunerna tvingas att slås ihop. De försök man gjort med kommunförbund har gått så där, om man tänker på t.ex. MISE.

Om man centraliserar olika tjänster inom förvaltningen, så måste IT strategin finnas på plats innan man drar igång. Med Mise tog det många månader innan de hade ett system som fungerade, fortfarande efter 2 år hade de ofullständiga kundregister med dubbletter och avsaknad av personer. När man sedan inte lyckas förklara för allmänheten vad man egentligen gör, förutom fakturera, tappar man totalt förtroende för dem.

Skall man fysiskt centralisera några kommuntjänster, så skall alla kommuner med och det nya förbundet eller om det skall in i ett existernade, skall ha mandat att verkligen genomföra saker, annars blir det bara en ytterligare kostnad.

Gemensam IT startegi

Det finns verksamhet i kommunerna som med enkla medel borde kunna centraliceras och på samma gång höja servicenivån till kommuninnevånarna till en lägre kostnad. Detta skall främst göras genom att använda gemensamma IT system för helst hela ålands offentliga sektor, men att börja med kommunerna borde vara en självklarhet.

Ett exempel i Färöarna (48 000 pers) räknar två personer ut alla offentligt anställdas löner.

Nästans alla åländska kommuner räknar ut sina egna löner…

Med ett gemensamt lönesystem för kommunerna, klarar man sig med betydligt färre personer. Dessutom borde detta vara ett ypperligt arbete att föra ut till skärgården.

Göra oss attraktiva för nyinflyttande

Om kommunerna på allvar tittar var man kan effektivisera sina tjänster med hjälp av samarbete och smarta e-tjänster kommer man att kunna bibehålla sina höga servicenivå lokalt och till och med locka till sig nyinflyttande utifrån Åland.

  • Stockholms stad har man en jämförelsetjänst där man kan titta på allt från dagvård till sporthallar.
  • Katrineholms kommun har en hel del e-tjänster i kraft. De blev utsedda till sveriges modernaste offentliga organisation i år av SMIOS (Sociala Medier i offentlig sektor). Vill ni höra hur Kommundirektören Mattias Jansson tänker, så var han min radiogäst i våras MazensSomeringar del 7

I Sverige börjar kommunerna använda facebook mera och mera för att serva och kommunicera med sina medborgare. På Åland finns bara Geta kommun där…

  • San Francisco har redan i flera års tid använd en app i facebook där innevånarna kan rapportera in felaktigheter . Tanken är att om många människor är dagligen inne på facebook så ökar sannolikheten att rapportera om man är ett klick ifrån.

För att få detta att hända, måste det finnas en övergripande plan hur våra e-tjänster skall vara från kommunerna, den Digitala Agendan.

Annonser