Den Digitala Agendan (del 4) – Utlandsstuderande

Posted on september 15, 2011

8


På Åland har vi några högklassiga högskolor bl.a inom sjöfart- och restaurangbranschen. Det täcker dock inte alla våra ungdomars behov, så många väljer att fara utomlands och studera. Den senaste åren är det en klar övervikt till Sverige.

Vem ser till utlandsstuderandes intressen

Det gäller att tänka på framtiden nu!Utmaningen för det åländska samhället är att få tillbaka många av dem som är utomlands och studerar. De har tyvärr inte många jämnåriga politiker som jobbar för deras sak, eftersom de är också utomlands.

Många av de studerande kan tänka sig flytta tillbaka, men efter studierna vill de testa sina vingar. Då rensar vårt samhälle bort en del av dem, när de tappar sin hembygdsrätt efter 5 år.

Hur få dem tillbaka?

Vi måste se till att sköta om våra utlandsstuderande så att de vill flytta tillbaka genom att höja på servicenivåerna, allt från att kunna rösta digitalt i valen till att underlätta i det administrativa runt studierna och framför allt ge dem mer tid innan hembygdsrätten går ut.
Vi liberaler har som förslag 8 år, i mina ögon är det i underkant.

Det gäller att se på framtiden nu!

Nu har vi en situation när 2 000 personer inom offentlig sektor skall gå i pension inom 3 år! Dessutom finns en prognos på över 600 nya jobb inom privata sektorn.
Säkert kan vi lösa en del av det underskottet med hjälp av smartare IT lösningar – den Digitala Agendan, men vi kommer ändå att behöva få hit nya människor.

Så höja på servicenivån för de som studerar utomlands och när de börjar fundera på att flytta tillbaka, skall de enkelt på nätet kunna se och jämföra var de vill bosätta sig på Åland och dessutom visa, att vi vill ha dem tillbaka med bl.a. hembygdsrätten som verktyg.
Det vinner vi alla på!

UPPDATERING:

Länkar från utlandsstuderande ungdomar:

Annonser
Posted in: Politik, Skola