Den Digitala Agendan (del 8) – Miljön

Posted on oktober 10, 2011

4


Vi bor på en Ö

Vi är fruktansvärt beroende av att vår närmiljö, kanske främst att Östersjön mår bra! Vårt älskade innanhav har bara ett medeldjup på 55 m jämfört med Medelhavet som har 1 000 meter. Det gör att det är väldigt sårbart.

Min Youtube kanal.

IT och miljö

Vad har smarta IT lösningar och ny teknik med miljö att göra?
För det första så använder merparten av åländska befolkningen datorer som mera avancerade skrivmaskiner. Vad jag menar med det, är bl.annat att man skriver ut sina mail till pappers. Vi missbrukar eposten både inom företagen och organisationer både internt och externt. Istället för att skicka en länk till ett central dokument som uppdateras så fort det sker förändringar, så mailar vi ut olika versioner till alla. Många skriver ut dessa och när det kommer t.ex på ett möte så har de en gammal version av dokumentet och måste få en ny kopia.
IBM’s vice VD tror att om 10 år kommer man att titta på epost som vi gör på faxen idag. Det är fullt möjligt att det går så, om man inte lyckas integrera eposten med andra tjänster det som Google + försöker sig på.

e-tjänster

Det skulle vara viktigt ur många perspektiv att kommunerna har 24 timmars tjänster på nätet.
Det finns en mängd olika saker som enkelt borde gå att handlägga hemma från sin dator. Problemet är att man ofta inte har rutiner inom förvaltningarna så man måste fara och besöka olika instanser. Så det krävs ett nytänk hos myndigheterna.
Om man har det att fungera slipper folk ta bilen och smutsa ner miljön.
Sedan att det dessutom skulle vara bra för eventuella inflyttande med mera är bara ett plus.

Dokument hantering.

Där det går skall man ersätta statiska dokument till pedagogiska formulär, som sedan sparas i en databas!
Om det måste vara ett dokument skall det var av typen centralt dokument. Det vill säga att det inte sparas ner på någon enskild persons dator eller server utan att de berörda kan alltid nå och ha den senaste versionen av dokumentet.
Tyvärr använder man word i dag som ett papper med lite smartare tippex funktionalitet och sparar ner det på sin dator någon stans så att man knappt hittar det 3 månader senare!
Vi blir aldrig av med pappers samhället om vi inte börjar tänka digitalt!

Excel dokument

Man använder excel dokument som att de skulle vara sanningar. Tyvärr är felprocent stor i dokumenten eftersom någon enkelt kan skriva över en formel som finns i ett fält och ingen märker det. Man skickar ut dem via mail och länkar förstörs i dem. Folk har olika resultat i sina olika kopior och sedan tar de beslut på felaktiga siffror. Excel är egentligen inget annat en smartare miniräknar funktionalitet som kan ställa till det rejält om man inte har MYCKET noga processer hur man hanterar dem.  Hur det här påverkar miljön främst med en massa utskrifter, men även totala felräkningar när det handlar om miljöärenden.

Videokonferenser

Vi har idag tekniken för att kunna ha videokonferenser, dessutom finns det riktigt bra gratis alternativ som Google Plus, Slideshare och Skype. I många situationer skulle det fungera bra istället för att folk tar bilen från olika möten, så tjänar miljön direkt på det! Tekniken och infrastrukturen finns för det.

Optimeringar i olika primärnäringar.

Här finns det redan ett bra arbete på gång, men man kan säkert göra ännu mera! Allt från att med hjälp av ny teknik och it-tjänster se till att man inte behöver bespruta grödorna i onödan för att t.ex förhindra från mögel, till att säkerställa optimala doseringar av konstgödsel och utfodringsnivåer i fiskodlingar. Finns hur mycket som helst att göra med hjälp av ny teknik och IT lösningar.

Slutord

Det handlar väldigt mycket om vår inställning att börja använda tekniken smartare istället för att göra som man alltid har gjort… Det här är också en förklaring till min Film trailer som handlar om IT och miljö.

För att lyckas med detta behövs en digitalagenda 🙂

Länkar:

Holländska senaten kör med iPad

 


Annonser