Den Digitala Agendan – Finland har kommit igång (del 10)

Posted on oktober 27, 2011

2


Det här pressmeddelande fick jag tips av Gösta Helander om. Intressant att se att de har börjat komma igång i Finland!
Finansministeriet

Pressmeddelande
25.10.2011 12.15

Strategiarbetet för utnyttjande av ICT inom den offentliga förvaltningen inleds

– Utnyttjandet av informations- och kommunikationsteknologi inom den offentliga förvaltningen bör fördjupas. Fungerande teknik förbättrar arbetets effektivitet och hjälper också att svara mot utmaningarna med hållbarhetsunderskottet, sade förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen vid finansministeriets ICT-seminarium den 25 oktober 2011.

– Samordnandet av olika informationssystem inom den offentliga förvaltningen samt tillräcklig utbildning och stöd som ges åt användarna genererar betydande besparingar och nyttor åt skattebetalarna, om de genomförs på ett lyckat sätt. Här finns fortfarande mycket att göra, konstaterade minister Virkkunen.

Effektivare servicestrukturer ? hur svarar ICT mot utmaningarna ?tillställningen var startskottet för den offentliga förvaltningens ICT-strategiarbete som bygger på regeringsprogrammets målsättningar om bl.a. interoperabilitet och möjligheten att utnyttja data samt utveckling och ibruktagning av gemensamma tjänster.

ICT-direktör Timo Valli betonade att den kommande strategin bereds i omfattande samarbete tillsammans med företag och olika aktörer inom den offentliga förvaltningen.

– Det är viktigt att alla deltar i förtydligandet av de gemensamma målsättningarna. Målsättningarna måste vara både inspirerande och tillräckligt konkreta så att man ska kunna garantera engagemang och möjligheter att genomföra förändringarna till största delen under innevarande regeringsperiod.

Syftet med strategin är att stödja verkställandet av informationsförvaltningslagen som trädde i kraft i september 2011. Lagen förutsätter att myndigheter inom den offentliga förvaltningen utnyttjar enhetliga övergripande arkitekturer och gemensamma tjänster. I lagen nämns även ett utlåtandeförfarande som gäller ämbetsverk inom statsförvaltningen, och enligt vilket ämbetsverken ska inhämta ett utlåtande från finansministeriet om sina betydande informationsförvaltningsinvesteringar. På så sätt garanteras att upphandlingen har förutsättningar att lyckas och att statsförvaltningens utvecklingsriktlinjer, interoperabiliteten mellan informationssystemen, övergripande ekonomiska aspekter samt datasäkerheten tagits i beaktande vid planeringen.

Materialet om produceras i samband med arbetet med övergripande arkitekturer ges ut på interoperabilitetsportalen (http://www.yhteentoimivuus.fi/), som möjliggör distribuering och nyanvändning av planeringsinformation inom den offentliga förvaltningen. På så sätt kan man se till att de informationssystem som konstrueras är interoperabla.

Tillställningen kan följas direkt via en videolänk på http://www.julkict.fi/. Dagens presentationer publiceras på webben efter tillställningen.

Ytterligare information: ICT-direktör Timo Valli, tfn 09 160 34885

Annonser
Posted in: Digitala Agendan