social mediastrategi del 1

Posted on december 11, 2011

2


Denna bloggpost publicerade jag på www.socialbusiness.se i april 2011

För att kunna ha en social mediastrategi för ett företag, måste man ha en förståelse och en taktik inom fyra olika områden. Tyvärr räcker det inte bara med att företagsledningen och marknadsteamet har det, utan egentligen borde alla i företaget ha en förståelse för hur det fungerar. [bakgrund till min tes]

Jag kommer att i två poster gå genom mina tankar för dels kommunikation och dels för individens beteende. Bakgrunden till verktyg så har Simon (Social Business) beskrivit riktigt brahär eller mina tankar om det. Den fjärde om marknadsföring och ekonomi är väl den delen som det mest fokuseras om och finns mycket material om redan. Vill man läsa min syn på det kan manläsa här.

Dagens post börjar med att titta på kommunikation ur ett historiskt och även hur de olika generationerna under 1900-talet har formats.

När jag för ca två år sedan kastade mig in med hull och hår i SoMe, tog det inte speciellt länge innan jag började att titta bakåt i historien för att få perspektiv och förhoppningsvis få en förklaring på vad som händer i nutid.

Kommunikation (historiskt)
Det som alla är överens om, är att det har varit tre stycken paradigmskiften. Det första när talspråket kom ca. 30 000 f.k. Det andra när skriftspråket kom ca. 5000 f.k och det tredje på 1450-talet när tryckpressarna kom. Det gemensamma för varje skifte var att informationen mångdubblades och det blev maktförskjutningar.
Det fjärde ser vi just nu i och med Sociala mediers intåg.

Kommunikation & teknik (1900-talet)
Man säger att de viktigaste åren för att lära sig att kommunicera, är de fem första åren i ens liv. I dag pratar vi mycket om Generation Y, men vi har även andra generationer som har blivit präglade av något under deras första år.

The Silent Generation som fick uppleva andra världskriget under sina viktiga uppväxt år.
Generation X, som jag hör till, fick smaka på en del tekniska nyheter som videon och text-tv.

Generation Y fick vara med om att det fanns mobiler och datorer i hemmen.
Generation Z så är födda med mobiler och datorer i hemmen! Så det sitter i ryggmärgen för dem.

Det som har hänt nu, som är väldigt unikt är att aldrig tidigare har den yngre generationen lärt den äldre att kommunicera. Jag lär mina föräldrar mobil och dator och mina barn mig lär mig sociala medier. Liknande fenomen är när en familj flyttar till ett annat land med ett annat språk, så lär sig barnen det nya språket snabbare och får vara tolkar till sina föräldrar.
Historiskt sätt så är det alltid den äldre generationen som lärt vidare hantverkarskicklighet till nästa kommande generation. Det har också svängt, eftersom kommunikationen har blivit lika mycket teknikförståelse.

Analogt till digitalt
När började egentligen övergångarna från analogt till digitalt? Jag själv som 15-åring fick uppleva en av de tidigaste 1979. Mitt drömyrke var urmakare och jag hade blivit antagen till Polheims Gymnasiet i Stockholm och sommarjobbade som det. Just den sommaren, kom den digitala klockan med visare! Med en gång förändrades förutsättningarna för mitt yrkesval, från att ha varit ett precisions hantverk till att bara byta batteri eller glas. Skiftet var så tydligt att jag bestämde mig för att inte bli urmakare som 15 åring.

Foto: Victoria Adamczak

Andra skiften är t.ex inom IT branschen, när open source kom blev det en helt ny situation för alla som gör mjukvaruprogram. Då måste man byta affärsmodell, för att överleva som företag.

En bransch som inte riktigt har förstått detta är Musik och Film branschen!

De mest aktuella exemplerna är förstås den sociala revolutionen i arabländerna, där medborgarna för första gången har tillgång till lika starka kommunikationskanaler som makteliten. Men vi ser också att den tredje statsmakten får känna på samma sak, från att haft ensamrätt på publiceringen, kan nu vem som helst skapa en egen version av det. Bra exempel är Katrineholms Kurirren vs @kommunchef och Reinfelt vs DN.

Generation Y som är på väg in i arbetslivet har social medier i blodet, de tycker epost är ett korkat sätt att kommunicera, eftersom svarstiden är på tok för lång. De är vana att föra en dialog via nätet i realtid, göra många saker samtidigt och har tillfört kommunikationen chat tecken för att kompensera att man inte har alla sinnen med i dialogen.
För varje sinne vi plockar bort, ökar chansen för missförstånd markant. Dessutom om man är osäker på vad som menas, tolkar man det oftast negativt.

Chatsymbolerna är långt från självklara för generation X, för inte att tala om The silent generation. De kanske inte ens vet vad en smilies är.

Bland Generation Z går bara 10% in dagligen på epost, men över 60% använder SoMe dagligen!

Det är viktigt att förstå att teknik och kommunikation har gått mycket in i varandra och det kräver en teknisk förståelse för att kunna kommunicera!