Dags att sjösätta en ny #digitalbaby

Posted on december 15, 2011

3


Ålands affärsnätverk

För mer än 2 år sedan startade jag Ålands affärsnätverk på LinkedIn. I dagsläge är det 322 medlemmar som har det gemensamma intresset Ålands näringsliv. Det har sakta men säkert kommit igång en diskussion där. Nackdelen med LinkedIn är att de flesta LinkedIn användarna inte går in där dagligen och det gör att det hämmar lite diskussionerna. Problemet är också att man kan bara vara EN administratör och blir lite tungt att hålla igång nätverket.

Digitala agendan

Sedan ett halvår tillbaka har jag försökt jobba in den digitala agendan i det åländska tankesättet. Jag till och med valde att ställa upp i det åländska lagtingsvalet med det som min absoluta kärnfråga. Jag har på denna blogg skrivit ett tiotal inlägg om de tankarna. Det kommer att sätta igång ett gemensamt projekt på Ålands affärsnätverk där vi med gemensamma krafter tar fram ett styrdokument för digital agendan. Men det är inte den digitala bybyn jag tänker lansera nu.

Det ekonomiska läget

Det ekonomiska läget runt omkring i världen och kanske speciellt i Europa kommer att vara en stor utmaning för oss på Åland. Då känns det väldigt viktigt att vi på Åland med gemensamma krafter diskuterar och bollar tankar om hur vi skall lösa detta på smartaste sätt.
Frågan är var och hur ser man till att det blir en bra plattform för det. Valet av plattform var ganska enkelt och det är en öppen facebook grupp med ett antal engagerade och ekonomiskt kunniga personer, som kan sätta in relevant innehåll som länktips och statusuppdateringar.

Valanalys

Jag har varit också med i gruppen som har analyserat Liberalernas val 2011 och en av de sakerna som kom fram, var att det inte finns någon riktigt bra plats att diskutera viktiga frågor med övriga aktörer, utan det har skett på någon persons facebook sida. Nackdelen med det är att inte alla har chansen att se det och man har inte någonstans där alla tankar är samlade.

En öppen facebook grupp

Allt detta sammantaget gjorde att jag diskuterade med några som jag vet att är engagerade i Åland och den ekonomiska situationen och undrade om de är villiga att vara med och starta upp en ny grupp för detta ändamål. Det föll sig naturligt för mig att prata med Mats Perämaa (f.d. finansminister), Katrin Sjögren (f.d hälso och miljö minister) och Tony Asumaa (lagtingsledamot) om de var villiga att bidra med sina kunskaper och vara administratörer för gruppen och de tackade samtliga ja.

Glädjande så har även Carl Haglund (Member of Parliament at European Parliament) tackat ja till att vara med i gruppen som medlem och ge input från Bryssel.
Självklart hoppas jag att det kommer representanter från alla övriga partier men även helt politiskt neutrala som är intresserade av ekonomi och Åland.
Det är även av största vikt att det kommer representanter från näringslivet också, så att det blir belyst från alla tänkbara synvinklar.
Gruppen skall ha högt till tak i diskussionerna, men respekt för sina åsiktsmotståndare.  Därför har nu facebook gruppen Åland EKONOMI öppnats.

Så välkomna alla som vill deltaga i diskussionen om hur Ålands välfärd kan säkras. För att kunna kommentera krävs att man är medlem. Alla som önskar medlemskap i gruppen beviljas under förutsättning att de inte agerar under falsk identitet.

Länkar: