Är det principiellt fel att ge Paffarna en julklapp?

Posted on januari 8, 2012

2


I morgon börjar jag med mitt nya jobb. Det kommer bli en hel del nytt att sätta sig in i, så vi får se hur ofta jag hinner uppdatera min min blogg.
Det blir första gången som jag jobbar i ett företag som har ena benet i den offentliga sektorn och andra i den privata.
Innan jag har börjat jobbat där, så har det blossat upp en stor diskussion angående PAF och deras gratifikation till de anställda. Jag har inte fått någon, så därför tar jag mig friheten att skriva lite om vilka funderingar jag har angående det.

Offentlig sektor

Jag har tidigare jobbat i den offentliga sektorn som lärare på högstadiet. Det var ganska skönt när man sökte jobb, så fanns det färdiga löneklasser och man behövde inte ha en diskussion om lönen överhuvudtaget. Det fanns däremot inte chansen till bonusar och det var mycket övertid och man skulle vara tillgänglig på kvällarna för oroliga föräldrar ett tufft och utmanande jobb på många sätt. Så är det i många offentlig anställda yrken.

Privata sektorn

Jag sadlade om 1998 till den privata sektorn och redan när man sökte jobb fick man komma med löneanspråk.

En mycket märklig känsla och erfarenhet. Jag hade i väldigt många år en grunddel och sedan beroende på prestationen en bonusrelaterad del. Det har definitivt sina fördelar att man kan få mera ersättning om man säljer in mera. Däremot kan det vara väldigt tungt att jobba på det sättet. Jag har hört om många amerikanska företag där den säljare som säljare minst under ett kvartal får sparken. Det är upplagd för att försäljarna snor affärer av varandra eller partners eller taktik som egentligen motverkar syftet för företaget, som att man sparar affärer till följande kvartal eller stressar fram affärer för tidigt för att säkerställa att man inte hamnar sist .

Lite om bonusar

Bonusar är ett knepigt kapitel och med rätta skall man handskas varsamt med dem. Det finns intressanta undersökningar som visar lite överraskande resultat (Se filmen nedan).

(Poängen i filmen är att om man är ekonomisk nöjd, så fungerar inte mera pengar som morot för att man skall bli mera engagerad i sitt jobb. Däremot tror jag att i PAF’s fall kan det fungera som en mycket tydlig signal med gratifikationen till de anställda. Sedan kan man diskutera om det skulle ha varit ledig tid istället.)

En annan markant skillnad är att man inte har någon större anställningstrygghet i privata, som lärare skall man antingen göra bort sig totalt som person eller att skolan läggs ner, för att riskera att bli av med jobbet.

Jag tror att det är trots allt viktigt att det finns både piska och morot i de båda sektorerna. Moroten i den offentliga är ju helt klart att man har en ”säker” anställning och inte på samma sätt riskerar att bli av jobbet om man inte uppfyller budgeten och kan planera mycket långsiktigt som anställd. I många yrken tar man inte hem arbetet på kvällstid.
I den privata så är väl då högre löner och chansen till Gratifikation / bonusar som är morötterna, nackdelen är att man kan vara utan jobb följande dag beroende på att företag skall ändra fokus eller att delar av företaget sälj bort.

Mitt nya jobb

Att börja jobba på PAF är att komma till en blandning från båda världar. Det har varit en livlig debatt på Åland, när PAF gav en gratifikation till sina anställda sista december 2011. De gav en halvmånads lön till alla sina anställda för att de har svängt en negativ trend till en positiv sådan. Självklart har detta upplevts som orättvist i mångas ögon eftersom det just nu går trögt i den åländska ekonomin. Många argument har varit baserade på känslor och egentligen inte på hur det fungerar.

1. Det är INTE en bonus utan en Gratifikation! Många envisas att kalla det en bonus och där får nog båda tidningarna ta på sig sitt ansvar. Problemet med att vinkla det som en bonus är att det är mycket mera laddat och får en negativ vinkling som är onödig.

2. Om det går dåligt skall man dra bort en halvmånads lön från de anställda. Det argumentet används för att man menar att det inte finns någon motprestation för arbetarna till att man kan få gratifikationer.
Sanningen är väl att om det går dåligt så får man sparken! Det visade väl tydligt när man för några år sedan sade upp alla Paf anställda under 6 veckor och avskedade ett större antal anställda. Så nog finns piska och morot förfarandet hos PAF.

3. Många jämför det med att andra offentligt anställda skall ha en rätt till gratifikation/bonus om de gör ett bra jobb som t.ex läkare, sjuksköterskor, tjänstemän och lärare med flera. Det vore kanske en riktigt bra idé, men då skall man som i fallet med PAF kunna avskeda de som inte är ekonomiskt försvarbara i organisationen.
Det vore i och för sig spännande om man sade upp alla tjänstemän under 6 veckor och omorganiserade verksamheten och sedan behöll de som passar in i den nya organisationen.  Ärligt talat tror jag inte de offentligt anställda skulle vara intresserade av ett sådant förfarande. De personer som är intresserade av högre löner och chanser till bonusförfarande söker sig till den privata sektorn och är då fullt medvetna om att man har förhandlat bort sin anställningstrygghet.

4. PAF verkar där de har monopol på marknaden och av den orsaken skulle ha ett mycket lätt jobb att gå i vinst. Internet är det  område där PAF kan göra största vinsterna nu och i framtiden. Man häpnar lite att någon kan påstå att PAF på något sätt skulle inneha monopol på denna MYCKET konkurrens utsatta marknad. PAF´s ledning får kämpa med näbbar och klor för att få rätt personal, samt att behålla dem.

5. Tidpunkten att visa uppskattning till PAF anställda. Den kan man ju diskutera, men ur PAF’s perspektiv att visa uppskattningen nu, är enligt mig helt rätt när det har varit tungt en längre tid och man har riskerat att tappa anställda, så det är strategiskt viktigt att göra det just nu! Detta trots att det kan sticka i ögonen i det åländska samhället, så att man kan fortsätta den positiva trenden med dem som har varit med och byggt upp framgångarna. PAF kom på en 9:e plats som det mest inflytelserika gambling företaget i världen 2011.

6. I och med den extra utbetalningen kommer det mindre pengar till godo till det åländska samhället. Pengarna har tagits från de som man använder för att investera, så att man kan säkerställa fortsätta att alstra pengar till det åländska samhället. Det låter som en mycket klok investering att sätta dem på de anställda istället för att kanske köpa reklamplats i TV eller köpa in nya firmabilar eller dylikt. Trots allt är det de anställda som gör det möjligt att PAF kan alstra pengar.

7. Jadestone tas upp som exempel på dålig styrning från PAF´s sida. Utmaning för PAF är att man skall vara i framkant och då måste man få prova på olika nya saker, som även kan misslyckas. För skulle man bara ha satsat på säkra kort skulle man inte ha vågat prova på internet en gång i tiden utan antagligen långt senare. Då skulle inte närmelsevis lika mycket pengar kommit det åländska samhället till godo.  Det är nog väldigt få om någon som kan säga vad som gäller om 5 år.

8. Gambling industrin skapar bara misär och elände. Det är en intressant frågeställning och den samma gäller Alkohol med flera liknande saker som finns i vårt samhälle och det finns ett ”behov” av.
Det var en av mina stora funderingar innan jag bestämde mig för att börja jobba på PAF.
Det är en stor balansgång att tillhandahålla Gambling, men på ett ansvarsfullt sätt. I mitt fall som håller på med sociala medier var det ytterst viktigt att det finns ett ansvarstagande och det tycker jag att det verkligen finns hos PAF. De blev till och med nominerade som ett av de mest ansvarstagande spelföretagen i världen 2011. Men detta är egentligen en helt annan debatt än om att visa uppskattning till sina anställda eller ej.

Sammanfattning

Lite intressant är att båda tidningarna är överens om att det är fel. Jag undrar om det mera handlar om att skapa opinion än att verkligen sätta sig in i detaljerna bakom PAF´s beslut. Självklart kan man få igång många läsare och få dem på sin sida om man väljer att lägga fram informationen som de har gjort. Lite liknande tendenser kan man se hos politiker som har fördömt utdelningen. De tänker förstås på den allmänna opinionen….
Det man kan önska är att PAF´s styrelse skulle lyckats framfört orsaken tydligare varför gratifikationen delades ut. Problemet är när båda tidningarna bestämt sig för sin linje, kan det vara svårt att få fram det man vill ha sagt.

Varför jag har skrivit denna bloggpost är att när jag har hamnat i diskussionerna så har jag fått de olika motargumenten och tänkte att det kan vara bra att samla dem på ett och samma ställe. Sedan kan man alltid diskutera om det är orättvist mot privata sektorn att semioffentliga företag konkurrerar om arbetskraft och eventuella vinster. Men att kategoriskt säga att det är fel av princip att ge extra pengar till PAF anställda tycker jag är inte korrekt.
En debatt är välkommen, men då skall man diskutera den på ett relevant sätt och inte grundat på felaktigheter som massmedia har infört (att det är bonus och inte en gratifikation).
Jag vet inte vad PAF’s styrelse haft för motiv och de har t.o.m. varit hemliga om beloppet, men det är också en annan diskussion.

Annonser