Har vi råd att inte börja tänka Ekonomi 3.0?

Posted on mars 25, 2012

12


Jag var för några veckor sedan till social medias Mecka i Austin, Texas och deras konferens South by Southwest. Där har många av de fenomen som vi ser idag som Twitter, foursquare och WordPress fått sin start. I år var det egentligen inga nya stora kommunikations verktyg som visades, utan man börjar fokusera på social business eller det som jag kallar Ekonomi 3.0.

Jag var med och startade en facebook grupp på Åland som diskuterar ekonomin på Åland och i omvärlden. I samband med webbdagarna hade Johan Ronnestam en mycket tänkvärd presentation och jag har bjudit in honom till gruppen. Så denna bloggpost är väl dels en extremt kort presentation för Johan R om det åländska läget, men även hur jag ser på de förändringar som håller på att ske framför våra ögon.

På Åland har vi egentligen mycket bra grundförutsättningar att förstå hur man skall bete sig i sociala medier. Det gäller egentligen för alla öar och mindre samhällen.  Kortfattat så vet man som Ålänning att man inte kan prata skit om någon på Åland eftersom risken är för stor att den man pratar om så är släkt eller god vän till den man pratar med. Dessutom är vi vana med att ta hjälp av varandra eller att ge hjälp åt andra öbor. Precis detta sker nu i väldigt stor utsträckning på Facebook bland åländska Facebook användare. Ca hälften av den vuxna åländska befolkningen är på Facebook!

Vad är då ekonomi 3.0?

Det är nog enklast att förklara genom att berätta vad Ekonomi 1.0 och Ekonomi 2.0 är.

Vi kan börja med att ta bankverksamheten på Åland som exempel. Ålandsbanken har haft en mycket stark närvaro med lokalkontor i alla åländska kommuner (16 stycken på 29 000 människor). Där har man haft en vad jag kallar för analog närvaro med sina kunder. Tyvärr börjar vi nu skönja slutet på denna era (ekonomi 1.0). Ålandsbanken stänger sju kontor

Ekonomi 2.0, det är när man i början av 2000 -talet började att digitalisera sina analoga tjänster och vi fick 24/7 dvs man digitaliserade de analoga tjänsterna i de lokala bankkontoren och banktjänsterna blev tillgängliga dygnet runt.
Ålandsbanken var tidigt ute med internet tjänster jämfört med sina konkurrenter och fick många fördelar tack vare det, även en hel del priser i norden för deras framåtanda.

Det som har tillkommit de senaste 3 åren är sociala medier med Facebook i spetsen och en ny generation som tänker helt annorlunda än de äldre generationerna som sitter vid makten. Tyvärr har de som bestämmer ingen koll överhuvudtaget vad som krävs i det nya ekonomitänket som finns i Ekonomi 3.0.

Johan Ronnestam belyser det mycket bra i sin session från webbdagarna.

Att robottar ersätter jobb inom industrisektorn är inget nytt, men det är här nu på allvar nu som man kan se i Johans presentation.

Allt fler yrken blir påverkade, som min barndomsvän Kent som tog över sin fars bilverkstad ute i Geta. Kents son är också intresserad av bilar och har utbildat sig till bilmekaniker, men inte finns det en möjlighet för honom att livnära sig på pappans bilverkstad i en glesbygd i och med att bilarna nu är till stor del digitaliserade (Bilar 2.0) och kräver en helt annan typ av utrustning i verkstaden.
(liten framtidsgissning : Framtidens bilar 3.0 vet vart du vill köra innan du har satt dig i dem och tar dig dit utan att du behöver styra, eftersom du på sociala medier har planerat in ett möte där osv.)

Detta kommer att även påverka  tjänstemanna yrkena, eftersom ekonomi 3.0 , social business eller relations ekonomi vad man väljer att kalla det,  ändrar helt på spelreglerna vad det gäller marknadsföring, kundernas trofasthet och vad de förväntar för typ av service.

Här beskriver Jon Wilkinson Ändra beteende – då gör du vinst

Marknadsföring i Ekonomi 2.0 är mera som att flörta och få ett ”One night stand” istället för att som i Ekonomi 3.0 satsa på långvariga relationer, men för att få det krävs mycket mera engagemang och en personlig attityd hos företagen/organisationerna.

Digitala värderingar

Problemet med Ekonomi 2.0 är att man har analoga värderingar på digitala tjänster och att Ekonomi 3.0 är digitala tjänster med digitala värderingar

Britt Stakston har pratat mycket om digitala värderingar, bland annat här ”Digitala och analoga värderingar måste mötas

Vad som har hänt är att kunderna eller konsumenterna dels vill ha mycket bättre service och dessutom kan enklare byta till alternativ som har det. Säg att Facebook skulle börja erbjuda banktjänster på sin sida. Då kommer det att bli en stor utmaning för alla små, men även större banker.

För att ta något exempel till:

Turistbranschen har digitaliserat sina analoga broschyrer, men är inte i närheten av att tänka social business. I sin nya turiststrategi har man anlitat en erkänt duktig turiststrateg som lyckades på Gotland för 10 år sedan, men han har knappt någon närvaro i sociala medier och följaktligen har vi nu på Åland en turiststrategi som inte nämner ordet sociala medier och som skall styra vår satsning fram till 2017…

Den åländska sjöfarten var extremt duktiga på att utnyttja skiftet mellan ekonomi 1.0 och 2.0 i deras bransch.
De köpte upp alla segelfartyg de kom över billigt i början av 1900-talet och konkurrerade med lägre pris mot de nyare ångfartygen, man kan säga att de låg kvar på ekonomi 1.9 och lyckades få ut maximalt från det under slutet av den eran och det lever vi ålänningar fortfarande gott på.

Tyvärr har jag svårt att se hur någon skulle kunna lyckas med detta igen dvs ligga på ekonomi 2.9 och dra stora fördelar med det.

Utmaningen är att konsumenterna har redan beteende för ekonomi 3.0 och bara väntar att någon börjar erbjuda det. Om det sedan är en internationell bank eller en lokal, har mindre betydelse.

Så när Ålandsbanken tar Folke Husell (tidigare VD på Ålandsbanken) till styrelsen är det mera att cementera Ekonomi 2.0 än att titta på den nya ekonomin. Inget ont om Folke, men det som Ålandsbanken skulle behöva i styrelsen är någon som förstår den nya relations ekonomin om man vill möta de nya förväntningarna bland kunderna.

Helt klart är också att de tre olika ekonomierna kommer att leva med varandra ännu långt tid framåt , men vill man vara i framkant borde man satsa nu på det nya tänket innan väldigt många saker blir centraliserat till olika smarta globala tjänster…