Kommunikation 3.0

Posted on april 4, 2012

2


Denna bloggpost är en fortsättning på min post om Ekonomi 3.0 och på sätt och vis borde den ha varit före eftersom om man spetsar till vad som håller på att hända är det att kommunikationen förändras radikalt…
Och eftersom kommunikation är grunden till hur vi flyttar information mellan två eller flera människor eller mellan människa och maskin, så är det väl märkligt om inte alla saker i mänskligheten även påverkas, som t.ex hur vi köper saker (ekonomi 3.0), vilka förväntningar medborgarna har på service med mera (e-tjänster 3.0) eller varför inte hela statsskick.

Lite min bakgrund

Jag har jobbat över 13 år med Business Inteligence (hämta ut information från stor databaser och presentera relevant information till rätt personer) men även som affärsutvecklare för olika organisationer/företag att få ut information till sina medborgare eller internt med hjälp av förändrade processer och med IT stöd.

Kommunikation 2.0

Det som jag skulle vilja kalla kommunikation 2.0 var att man digitaliserade redan befintliga analoga tjänster, som t.ex 24/7 bankservicen som kom i början av 2000-talet eller att kommunerna fick sin information ut på internet och sakta men säkert även börjat få ut även olika nyttotjänster. Det är inte så ”svårt” att omvandla analoga tjänster till digitala om man kartlägger och frågar de anställda vad de gör för saker på jobbet. Man har ju facit där 🙂
Största utmaningen är att identifiera vad som är problemet.

Det som är tydligt, är att fast man har lyckats digitaliserat en hel del tjänster så har vi fortfarande analoga värderingar. Det innebär t.ex. att man fortfarande skriver ut papper när man får epost eller ett större pdf dokument…

Kommunikation 3.0

Nästa fas inom kommunikationen är att digitala tjänster även får digitala värderingar. Vad är då digitala värderingar? Jag ser på det som att man får en personlig dimension till de digitala tjänsterna. Det vill säga att i kommunikationen så vet systemet vad du har för personlighet. Detta är förstås oerhört skrämmande på sitt sätt, men om man vet hur man vårdar sin digitala identitet är det också en enorm möjlighet.
Ta t.ex Amazon som säljer böcker, de absolut flesta tycker att det är intressant att få tips om vilka andra böcker böcker folk har köpt med samma smak som du. Nå nu börjar det finnas tjänster tack vare facebook som även tipsar om vilka vilken musik, tv program och klädsmak de personerna gillar. Det tycker jag att är relevant information.

Man kan även säga att kommunikation 3.0 är att gå från att Content is King till att Context is King

Det betyder att gå från att få allmän information (content) till att få relevant information (context) istället.

Det betyder att för att kunna leverera vettiga tjänster till företagen och konsumenterna så måste man förstå digitala värderingar och det är där sociala medier kommer in i bilden. I Sverige är 75% av de som är 13-40 åriga på facebook. Långt från alla av dessa har förstått vad digitala värderingar innebär, däremot de som har använt det ganska många år och/eller har många personer i sina nätverk använder facebook #professionellt”

För att få digitala värderingar in och använd sociala medier med eftertanke på hur det egentligen fungerar

Huvudorsaken varför jag började med facebook och socialmedier för ca 3 år sedan är jag fick känslan att något stort håller på att hända och då var det bara att kasta sig in i dit och försöka förstå vad som händer där.

Tyvärr finns ingen vettig forskning eller åtminstone försvinnande lite i nu. Orsaken till det är att den akademiska världen lever lite i sin bubbla och det är bara ett litet fåtal som har en seriös närvaro i sociala medier. Den enkla sanningen är att om man inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet av något kan man inte heller ställa vettiga frågor som grund för empiriska undersökningar.

Tack och lov hittade jag precis en professor i statsvetenskap @UlfBjereld som både har en social media närvaro och även en digital värdegrund som det verkar. Han skriver mycket insiktsfullt om social mediers inverkan inom politiken en bloggpost här.