Åländska twitterklustret – Beta

Posted on maj 17, 2012

5


Uppdatering: Här hittar ni samtliga twitterkontona i en klout lista #axtop50 

Jag har tittat lite närmare på www.twittercensus.se grafen som @Hampusbrynolf har varit med att ta fram. Kriterierna för att man skall synas i klustret är att man twittrar på svenska och snittar på 1 tweets om dagen. FInlandssvenskarna finns representerade med ljusblått till vänster på grafen. En del av ålänningarna finns samlade i det finlandssvenska klustret men sedan är de utspridda efter deras huvudsakliga intresseområden.

Jag har kollat upp de som jag känner till från min åländska twitterlista och sedan speciellt på Generation Z har jag tittat på vilka följare de har och därmed hittat överraskande stor del 15-17 åringar som använder twitter aktivt. Det är fullt möjligt att jag har missat några åländska twittrare på twittercensus sidan, men då får ni väldigt gärna meddela mig om det. Jag har även kompletterat med några som borde ha funnits med i twittercensus grafen.

Statistik

I denna graf hittar ni fördelningen på i vilka kluster man hittar de 50 som finns med i min lista. Det man kan anta är att de som har twittrat mest med sina åländska twittervänner återfinns i det finlandsvenska klustret.

Grupperingar

Här är de 50 twitterkontona fördelat på branscher, förutom Generation Z som går antingen i högstadiet eller gymnasieskolan.
Om man slår ihop mediaföretagen och journalisterna så är de 22% och näst största gruppen. Återväxten verkar ju vara ordnad eftersom Generation Z är 44% av de aktivaste twittrarna.

Generation Z

Anmärkningsvärt många har kommit in i Sport klustret, hela 19%. En av dem har slagit in sig i det gröna svenska nöjesklustret.

Företagsrepresentation

Det är IT och media som dominerar bland de mest aktiva åländska twittrarna.
IT och gambling företaget paf har 6 personer och ett företag som platsar på denna lista och de följs av ålandstidningen ,med @tjamalin i spetsen.

Det finns ett antal aktiva åländska politiker men de har inte lyckats kvalificera in sig på denna toplista, för få tweets helt enkelt. Glädjande återfinner vi en kommundirektör @ebrunstrom på top 50 listan.

Genomsnitts twittraren

Noterbart att det är 70% manliga twittrare bland top50 listan. Männen har varit längre på twitter, men kvinnorna skickar ut nästans dubbelt så mycket tweets som männen. Männen har i snitt flera följare, men det har säkert med att de har varit längre aktiva på twitter att göra.

Early adopters

Här en graf på de som har varit längst på twitter och den som har varit det är @thesa. Hon har varit väldigt tidig. Hon har bara 37 stycken i Sverige som har varit före henne på twitter.

Tweet fabrikerna (mest hittills)

Vem har då twittrat mest hittills? Av medierna är det @nyaaland och av personerna @matsadamczak, men det är inte långt borta så blir de bägge omkörda av @tjamalin

Twitterfabrik

Tweet fabrikerna (snittar högst/dag)

Här ser nya förmågor som kör ganska hårt redan från start. Mitt första år var inte någon hög frekvens. Det återfinns hela 5 stycken Generation Z i top 15 listan.

Mest följare

Denna lista visar vilka som har fått ihop mest följare. Det hänger självklart ihop med hur länge man har varit på twitter och vilka kluster man ingår i på twitter.

Twitter top50 listan

Som med alla listor skall man ta denna med en stor nypa salt 🙂 Det viktigaste med detta var att kunna se hur det aktiva åländska twitter klustret såg ut och mycket glädjande finns det många unga som har full fart från första början. Det är några som frågat efter en topplista, så jag har skapat en variant som baserar sig på hur länge man har varit med och snitt antal tweets som man skickat ut och hur många följare man har per dag, så två av dem har inget med hur länge man har varit med. Hur länge visar att man kör konsekvent på twitter, så därför tyckte jag att den kunde vara med som parameter.

Taggat: ,