Axpolitik, topplistan plats 37-20

Posted on maj 21, 2012

5


Jag har sammanställt de åländska yrkespolitikernas sociala media aktiviteter. Jag har tagit med de tre viktigaste kontaktverktygen facebook, twitter och linkedin samt deras bloggverksamhet under 2012. Största tonvikten har lagts på facebook där de flesta politikerna har ett skyhögt antal mera facebook vänner än medeltalet som är runt 130 vänner i Finland 2011. Säkert spelar valet under hösten 2011 sin roll.

Jag undrar om det är så många andra ställen där man kan matcha antalet facebook använder, på minister nivå är den 100% och av de 30 lagtingsmännen är det 27 av 30 som är med. Dessutom i den nybildade facebook gruppen Åland ekonomi med 275 medlemmar så är 33 av politikerna med. Det måste vara unikt att kunna diskutera med samtliga partier och nästans alla politiker tillsammans med chefredaktörer, näringsliv och andra åländska ekonomi intresserade personer.

Generationerna

Det är tyvärr en ganska stor övervikt på män bland yrkespolitikerna som har valts in. Kvinnorna sätter däremot på de viktigaste positionerna Camilla Gunell (Soc) är ”statsminister” och talman är Britt Lundberg (Cen). Båda hör till generation X och flitiga på sociala medier. De tre som inte är med på facebook är män, men de är utsprida på Generation X, Baby Boomers och The Silent Generation. Den klart största generationen som är representerad är Generaion X (1960-1979) med 19 personer.

 

Topplistan

Om jag börjar topplistan med de som har minst social media erfarenhet eller som inte håller jämna steg med de mest aktiva så börjar med att göra en jämförelse vilka partier som vi hittar där.

Plats 21-37

Det är nog ganska tufft att slå sig in i topp 20 för det räcker inte med över 500 facebook vänner och att ha en blogg. Gemensamt för dem och det som har slagit igenom är att de inte har någon närvaro i varken twitter eller linkedin.

Beroende på vilken placering man har fått i de olika kolumner så slås dessa ihop till en total poäng. Den med den lägsta totalpoängen är den som i denna lista som har ”bäst” närvaro i de social medierna bland yrkes politikerna på Åland år 2012.

Slutligen vilka är då de som har hamnat på plats 21-37