Let the user tell the Story (del 2)

Posted on oktober 6, 2012

3


Min egen väg, som lärare 

Jag har berättat i ett flertal bloggposter om min resa och erfarenheter i sociala medier. T.ex 2 år i sociala medier . Några andra viktiga influenser och aha upplevelser har jag fått som högstadielärare, Coach och min tid  som jag arbetade på IT bolaget med allt från webbsidor till att  skapa lösningar och processer för kommunikation både internt och externt bruk.

Skolan

I början av min karriär så jobbade jag som matte och fysik lärare på några högstadier på Åland, men även några år med ett ungdomsprojekt där ungdomarna fick chansen att läsa upp ämnen och få lite arbetspraktik. Jag var inte så mycket äldre än eleverna, i början bara 6 år äldre. Här har jag samlat några av de lärdomar som jag har dragit under dessa år.

Lärdom 1,

som lärare kunde man antingen köra på respekt på grund av sin position eller sitt kunnande och sitt sätt att berätta ”historien”. Jag valde den senare varianten och den modellen var helt klart en utmaning eftersom om en lektion spårade ur, kunde det ta tre lektioner innan man fick igång flytet igen. Mina trix var att ibland berätta saker som inte stämde för att få dem att tänka till. När jag pratade om gravitationen på fysiken brukade jag fråga dem varför man ”studsar” på månen och efter många gissningar brukade jag säga att månen var gjord av vitt gummi. Då blev det helt tyst i klassen, men efter en liten stund så var det alltid någon som sade att det inte kan stämma och då sade jag att det stämmer att månen inte är gjord av gummi, utan orsaken är att månen väger  6 gånger mindre än Jorden och därför är man 6 gånger lättare där än på jorden. Fortfarande 20 år senare träffar jag ibland f.d. elever som påminner mig om den storyn.
Lärdomen där var att om man kan knyta ihop fakta med något oväntat, spännande eller roligt så fastnar det bättre.

Lärdom 2,

Hur spelet i en grupp fungerar. Högstadieelever är duktiga att spela ut lärare mot varandra och i varje klass fanns det nästans alltid en kille som ville vara herre på täppan och utmanar läraren. De klasser som jag hade regelbundet var sällan ett problem med de ”tuffa” killarna eftersom de var förtjusta i någon tjej i klassen. Vad jag gjorde när ”tuffingen” utmanade var att fråga tjejen som han var förtjust i om inte ”tuffingen” var barnslig och alla gånger svarade tjejen JA. Då var tuffingen neutraliserad ett par veckor framåt 🙂
Betydligt knepigare med klasser som man hoppade in i som vikarie i. Jag fick nyligen frågan av en manlig kollega på PAF om jag mindes att vi hade dansa Lambada?

Jag funderade rejält och det enda ja kunde komma på att fråga om ja hade varit hans lärare i högstadiet?

Han svarade ja att jag hade hoppat in och vickat en par gånger i hans klass.

Han var tydligen en av dessa pratglada gossar som hade utmanat mig. Jag hade sagt att han skulle vara tyst åtskilliga gånger och han skulle sitta stilla på matte timmen, men han hade bara fortsatt… Till slut hade jag tröttnat och sagt kom hit. Jag satte på en Lambada låt på stereon och dansade med honom inför hela klassen. Han sade att han inte vågade opponera sig på mina timmar efter det. Detta skulle ha varit omöjligt att göra motsvarande med någon tjej i klassen.

Lärdom 3,

jag hade ofta musik på när vi gjorde övningar i matematik och fick ett par rejäla utskällningar av rektorn för det, men eleverna trivdes och det gick riktigt bra i de gemensamma matteproven vi hade. Rektorns främsta argument var att det inte var bevisat att det hade positiv effekt för inlärningen. Det hjälpte inte att mina elever presterade bra och till och med bättre i proven för det fanns inte någon empirisk undersökning med rätt avsändare som stödde det. Det var väl där jag började inse att ”learning by doing” kommer att vara min väg här i livet.

Lärdom 4,

om man inte kunde svara vettigt på frågan ”vad har jag för nytta av detta” från en elev så kommer man inte få den eleven att vilja lära sig det ämnet. Denna fråga slutar man aldrig som människa att ställa sig. Den är oftast inte ställd högljutt, men jag har sett den så många gånger när man skall implementera t.ex ett intranet eller en ny IT- lösning i ett företag. Det gäller med andra ord förklara vad alla inblandade har för nytta av det nya, annars kommer det nya systemet inte anammas i organisationen fullt ut och man får en lösning som haltar.

Sammanfattningsvis om man berättar en historia på rätt sätt och till rätt personer vid rätt tidpunkt kan den fortsätta att spridas vidare. Gärna att den engagerar åhöraren på något om det sedan är att den får dem att tänka till, skratta eller att den är ihopkopplad med något oväntat som musik på timmen.

I nästa del så tar jag upp mina erfarenheter från idrottsvärlden.

 

Annonser