Den bortg(l)ömda historien (del 2)

Posted on januari 27, 2013

2


Det är nu tre veckor sedan jag skrev den första delen av den bortglömda historien. Innan jag började med detta projekt hade den nog visserligen funnits tillgängliga på ett antal ställen, men långt ifrån att den skulle haft den uppmärksamhet och plats i den åländska historiebeskrivning som den förtjänar.

Det intressanta i en historiebeskrivning som är gjord av bara en part tendera att inte visa hela händelseförloppet. Det vanligaste är att man för fram sina egna fördelar och lämnar bort eller åtminstone inte visar upp de saker som man inte riktigt är lika stolt över. Med sin motståndare så osynliggör man deras verk och dessutom säger att deras syfte är mindre hedervärt. Man använder så kallad härskarteknik.
Härskarteknik

Så hur ser den officiella beskrivning ut om Ålandskommittén då?

Den officiella versionen om självstyrelsen är att den påtvingad av finska myndigheter och att det var en finsk kommitté ”Tulenheimo kommittén” som tog fram den i ett hafsverk. Om man råkade stöta på Ålandskommittén så var det en odemokratisk sammansatt grupp av icke äkta ålänningar som dessutom sprang finska ärenden ”Nyttiga idioter”. Förutom detta var deras påverkan minimal för hur självstyrelsen ser ut, men samtidigt så är de orsaken till att vi inte hör till Sverige…

Jag har nu läst Martin Isaksson Carl Björkman – Ålands första lantråd och Ryska positionen Alandskaja – en översikt av Ålands militära historia åren 1906-1918 samt Johannes Salminen – Ålandskungen.

Sammanfattningsvis står det väldigt lite om Ålandskommitténs medlemmar och deras arbete samt man framställer dem inte som speciellt trovärdiga. Så man kan väl säga att författarna följer ålandsrörelsens historieskrivar tradition.

Deras ambition att skriva om Ålandsrörelsens skeenden är betydligt mera gedigen, även saker som kanske inte är lika smickrande för Ålandsrörelsens del.
Det kommer jag att återkomma med i en senare bloggpost.

Harskarteknik

Påförande av skuld och skam

Julius_uttalandeDen femte punkten i härskartekniken ”skuldbelägga” var något som Julius använde sig av i sin tidning Ålandstidningen. Här ett utdrag från när det blev klart att NF hade beslutat att ge Åland självstyrelse.
I sin artikel ”Dråpslaget” som Julius publicerade den 29 juni 1921 i Ålandstidningen kan man se lite av Julius Sundbloms retorik.

Det är förklarligt att Julius Sundblom är besviken och skriver i affekt, men det visar tyvärr en stor portion av härskarteknik i hans definition av sina motståndare.

  ”De ha varit ålänningar, men äro det icke längre. De hava syndat mot det som heligt är , ty de hava motarbetat sin egen ursvenska befolknings återförening med moderlandet”

Hans raseri kan säkert också härledas till att han blev ansedd som förrädare på fastlandet, medans han fortfarande var i den finska lantdagen fram till december 1919. Att bli kallad för förrädare måste ha känts mycket märkligt för Julius, när han tidigare hade haft ett mycket högt anseende bland sina finlandssvenska partikamrater och en av deras främsta talesmän.

Det känns som att han ger tillbaka på de som fanns på Åland och hade andra tankegångar och lösningar än han själv hade. Han ville sedan självklart säkerställa att kommande val, vilket som enligt hans mening var den rätta vägen för ålänningarna att välja.

Nutids argumentation

Tyvärr har det inte hänt så mycket i arguments väg 2013, för den Julianska retoriken hänger fortfarande kvar hos de som inte vill erkänna ålandskommittén som självstyrelsens arkitekter.

Dessutom kastas också tvivel på om att deras agenda skulle vara att göra en bra lösning för ålänningarna, för de skulle på något sätt gå finska ärenden.
Man ”bevisar” det genom kopplingar till höga finska tjänstemän som t.ex att när Mannerheim stöttade Ålandsposten under 1919. Det är väl snarare ett bevis på att Ålandskommittén hade lyckats i sin lobbyverksamhet, för de hade redan lämnat in tre promemorior innan Ålandsposten gavs ut. Den första redan 14.5.1918.

Tesen om det skulle finnas en hög finsk tjänsteman som ligger bakom Ålandskommitténs arbete är mycket osannolik eftersom det var brinnande inbördeskrig i Finland och de eventuella tjänstemännen hade nog viktigare saker för sig än att komma på världsunika lösningar som skulle ge ålänningar i särställning i Finland som en backup plan. Det borde det med all sannolikhet ha dykt upp vem denna person skulle vara i någon memoar hur han snurrade upp Ålandskommittén. Jag har diskuterande denna fråga med Pertti Hakala forskare vid finlands riksarkiv och han sade att några sådan indikationer finns inte.

Så hittills har man inte kommit med några konkreta bevis på att ÅK skulle ha varit styrda av någon eller att de skulle vilja något annat än att hitta en bra lösning för ålänningarna.

I diskussionerna på nätet, så när sakargumenten eller fakta saknas i diskussionerna i deras argumentation så använder man tekniken att det är finsk propaganda eller saknar betydelse vad Ålandskommittén gjorde eller deras syfte.

 Ålandskommitténs ”äkta” åländska engagemang

Att Ålandskommittén  hade en gedigen förståelse och intresse för Åland kan väl anses som helt klar förutom att de antingen har arbetat, är födda eller tillbringat mycket av sin tid på Åland, så kanske främst eftersom många av dem var med i Föreningen Ålands vänner R.F.  De arbetade med en mängd frågor som naturskyddsområden till hembygdsforskning.

Föreningen startade 4.1.1896 och dess första ordförande var Arhur Tollet. Initiativtagare  var Julius Sundblom som inte kunde vara med p.g.a. att han flyttade till Åbo det året.

Enligt Boken Ålands Vänner r.f. 100 år (sid 23-24) , så var Bertel Jung, Lars Sonck, Björn Cederhvarf, Artur Tollet, Reinhold Hausen, L.W Fagerlund, Otto Andersson och Jim Östling nära anknutna till föreningen Ålands vänner. Det vill säga alla utom Ragnar Nummelin i Ålandskommittén.

Summering

Efter att läst ett antal böcker som beskriver historien är jag än mera övertygad om att båda parterna behövdes för att Åland skulle få en självstyrelse!

I nästa bloggpost kommer jag titta lite på vad som har kommit fram hittills i debatten.

Annonser