Några reflektioner om samtiden #svepol

Posted on december 10, 2014

0


Det är onekligen intressanta tider som vi lever i.
Många separatistiska regioner andas morgonluft. Det har varit omröstning i Skottland, som blev påhejat av de olika regioner som har samma önskemål. Den som hade velat det allra mest att skottarna hade  lyckats bli självständiga, var inte där… Nämligen Vladimir Putin. Han är nog den som tjänar mest på om Europas starka länder och organisationer som NATO och EU skulle bli försvagade. Putin har börjat ta kontakt med olika fascistiska organisationer i Europa. Han har börjat visa ambitioner militärt som åtminstone jag tycker att de som hyser separatistiska tankar borde göra dem fundersamma, men de här organisationerna verkar inte ta med det i sina riskanalyser. Detsamma  verkar gälla den minoritet på Åland som hyser självständighets tankar.

Separatism i Europa

Sverige historiskt

Sverige som brukar vara ett stabilt politiskt land med två tydliga parter går knappt att känna igen, man får nästans gå tillbaka till tiderna runt världskrigen för hitta liknande situationer. Mellan 1917-1926 hade man i Sverige 11 olika regeringar.

Under andra världskriget verkar man ha lärt sig läxan och hade en och samma regering (Samlingsregering) under hela världskriget.

Fascismens framväxt

En av de intressantaste sakerna ur ett politiskt perspektiv var framväxten av de fascistiska partierna i Europa. Fascismens ursprung är Italien med Mussolini på 1920-talet. Mussolini hävdade redan 1919 att hans rörelse skulle slå mot ”högerflygelns bakåtsträvanden och vänsterflygelns destruktivitet” Det vill säga de var varken höger eller vänster enligt dagens politiska skala. 1933 hade Nazismen eller Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet som de hette med Adolf Hitler i spetsen, börjat dominera politiken i Tyskland. Man utnyttjade de demokratiska rättigheterna för att komma åt makten för att sedan effektivt med propaganda och terror säkerställa att de hade majoriteten med folket med sig. En av deras paradgrenar var att skylla på andra de orättvisor som folket upplevde.

Hitlers mål liknade den marxist-leninistiska läran, nämligen att man ville nå folket, arbetarna. Bland nyckelelementen för nazismen fanns antiparlamentarismetnisk nationalismrasismkorporativismkollektivism och antisemitism

Wikipedia

Sverige idag

Sverige hade val i höstas som gav Socialdemokraterna uppdraget att skapa en minoritetsregering tillsammans med Miljöpartiet. Problemet är att Regeringen inte fick sin budget godkänd i riksdagen tack vare att Sverige Demokraterna röstade på Aliansens budget istället för att lägga ner sina röster som har varit praxis tidigare. Här tar regeringen möte med de fyra borgliga partierna om ”samarbete”. Hur allvarligt menade dessa förslag var eller hur stor ambitionen var att ”hjälpa” regeringen var beror på vilken sida man frågar.  De har i alla fall resulterat att  Sveriges statsminister Stefan Löfven utlyst Extraval i Mars 2015. I praktiken är det inte möjligt att göra det förrän man har gjort 4 olika försök under 3 månader dvs den 29 december är det först helst säkert att man kommer att genomföra valet.

Socialdemokraternas taktik

Varför väljer då Löfven och Socialdemokraterna att utlysa nyval ? Det känns som gambling på hög nivå. Jag antar att man hoppas på att Moderaterna skall vara svaga eftersom de inte hade en utsedd partiledare då eller åtminstone en orutinerad sådan, att Kristdemokraterna skall ramla ut ur riksdagen (4%-spärren), folkpartiet har en omdiskuterad ledare och centern är väl de enda som går bra av de borgliga partierna. Lyckas denna taktik så kan de Rödgröna få egen majoritet.

Rent operativt har Socialdemokraterna nu siktat in sig på det ”starkaste kortet av de borgliga partierna” Centern och Annie Lööf  ”Så blåste Lööf svenska folket” samt att höja tonläget mot Sverige Demokraterna genom att kalla dem för fascister. Det råder inget tvivel på att Sverige Demokrater har en syn på sina medmänniskor som har många liknande drag som rasister och fascister (man skyller alla fel på invandrarna samt homosexuella) , men om det verkligen är rätt att kalla dem för fascister är omtvistad enligt forskarna. Enligt Tidskriften Forskning och Framsteg som frågat en del experter är  Forskarna eniga att dom inte kan kallas det.

Det har utkristalliserats sig till ett ”Blame game” men inte enbart från Socialdemokraterna utan samtliga aktörer verkar satsa på det.

Hur kommer det att gå ?

Som sagt det känns väldigt skakigt taktik som socialdemokraterna valt. Man har väl inte direkt imponerat i sina två första månader vid makten. Normalt sett brukar det ta ett tag innan en ny regering blir varma i kläderna, men det känns verkligen som den här regeringen sticker ut lite extra ”Hur många fler misstag tål Löfven ? – Ledare DN” .
Antagligen som en reaktion på det så visar en undersökningen efter beskedet om extravalet att det bara var 2% som tyckte att en fortsatt Socialdemokratisk-Miljöpartisk regering är att föredra.

Taktiken med att kalla SD för fascister kan bli dyr… Problemet är om väljarna inte tycker att det stämmer överens med deras bild av hur de är som människor, så kommer de känna ännu starkare band till SD. Många av SD’s väljare verkar vara arbetare. I LO är SD de näststörsta partiet med 10% efter Socialdemokraterna. Riskerna är ju att SD blir ett nytt Arbetarparti med låg tolerans till andra medmänniskor. Det är många yrkesgrupper som är ”hotade” av globaliseringen och den digitala revolutionen, så tar politikerna inte detta på allvar, så har vi ganska stora utmaningar framför oss och ett ännu större SD parti och liknande rörelser.

Sammanfattning

När det gäller krishantering för företag och organisationer i social medier så pratar man mycket om att skall vara transparent, genuin och ta ansvaret för eventuella fel som man har gjort . Det verkar inte vara melodin inom politiken idag.

Om man tar man felet på sig, så har man plötsligt tagit bort initiativet från motståndaren och får en hel annan trovärdighet och respekt bland andra människor. Självklart har det att göra med vilken typ av fel man gjort också, men det kan faktiskt vara en riktigt klok strategi.

Om vi sitter fast i våra block och tankegångar och bara skyller på andra så är det inte de bästa tider vi lever i för detta. Fascistiska eller åtminstone väldigt liknande partier växer sig starkare i hela europa, separatismen frodas också samtidigt som Ryssland börjar visa sina muskler. Behöver man säga att det var i liknande situationer som vi har kastas in i krig förut.

Släpp egoismen och försök reda ut vad som egentligen är problemen  och sedan så löser vi dem tillsammans.

Länktips: 

Posted in: Funderingar, Politik