In the name of Political Correctness vs Det är bögarnas fel (del2)

Posted on mars 2, 2015

4


Förutom att använda statistik mycket vårdslöst, så spelar främlingsfientliga mycket på känslor i sin argumentation. Det är ju i för sig inget unikt för dem, men det kan vara bra att vara medveten om att vi människor är ganska lätta att styra…

Känslor påverkar ens åsikt 

I behaviour economics kallar man detta fenomen för ”Framing”I bilden nedan så ser vi hur två helt olika grupper reagerar beroende på hur alternativen läggs upp. Det är ju ingen skillnad på något av dessa 4 alternativ, men de uppfattas helt olika beroende på vad som står i dem. I första fallet så väljer man mellan A och B och då känns alternativet med att 200 blir räddade som bäst. I andra fallet så är det alternativ D eftersom C) känns så definitivt när man använder ordet dö, så då väljer man hellre att chansa.

Det handlar helt enkelt om riskhantering, men i det här fallet baserad på känslor.

Framing Social Science

Anchoring

En annan vanlig taktik är att överdriva statistik för då kommer folk omedvetet koppla ihop det med ett betydligt högra antal. Två exempel.

Exempel 1:
Man visade 1*2*3*4*5*6*7*8 och frågade en grupp av människor vad de uppskattade att totalen blev. (Grupp A)

Man frågade visade en annan grupp 8*7*6*5*4*3*2*1 och hade även dem att uppskatta hur mycket det blev. (Grupp B)

I grupp A uppskattade man att det blev 512 i genomsnitt i grupp B gissade man att det var 2 250 och det rätta svaret är 40 320.

Exempel 2:

I det andra exemplet frågade man två olika grupper av studenter med två s.k. anchoring frågar för att sedan se hur de sedan svarar på följdfrågan och fast första frågan är galna i båda riktningar så påverkar det starkt folks uppskattningar.

 

Anchoring

Anchoring

Därför så drar främlingsfientliga debattörer till med precis vilka horribla siffror som helst eller statstik eftersom de behöver inte vara faktabaserade, för att uppfylla sitt syfte med att skapa opinion.

Tråden i facebook

I Facebook gruppen Åland Ekonomi, så startade Stephan Toivonen tråden som diskuterar detta, främst den ekonomiska aspekten, men även hotet med IS krigare och även så kommer våldtäkterna på Åland om 12 år begås till 58% av de Syriska flyktingar och deras anhöriga .

Så här skriver han

”Men det är 20 till Mh iår. Sen var det visst 4*15 i planen. Och vi kan nästan anta att resten av Åland fixar lika mycket till? Anhöringinvandringen kanske 30% och så är de i fertil ålder och blir 0,5 ggr mer. Då har vi ca 300 under planperioden. ca 1% av Ålands befolkning.

Enligt Hbl fanns det 0,1% iraiker i Finland, men de stod för 5% av våldtäkterna. Det finns en handfull högriskländer. Det är DÄRIFRÅN Mh vill ha flyktingar.
Finland har haft samma intergrationsplan som Mh skrivit av. Så efter en generation när dessa är i Mh (inte iranier, som har en helt annan risk) så kommer alltså 58% av våldtäkterna i Mh att begås av denna grupp, statistiskt sett. ”

Sedan nämner han även att det är 15 våldtäkter på 100 000 människor i Finland.  Han tillägger även att de var Irakier och Somalier som våldtog på Viking Line båten.

Innan vi tittar på vad Stephan säger, så lite fakta om Åland.

På Åland bor det 30 000 människor och enligt statistiken skall det ske 5 våldtäkter per år.
Jag har bara hittat statistik mellan 2008 och 2011. Källa

2008

2009

2010

2011

Lindrig misshandel

57

47

33

42

Misshandel

184

170

102

94

Grov misshandel

27

15

12

9

Våldtäkt

9

5

11

12

Grov våldtäkt

2

0

0

0

Tvingande till samlag

1

0

0

0

Totalt

280

237

158

157

Där ser man att snittet är lite högre än 5, men då räknas även våldtäkter in som sker på färjorna främst kryssningsbåtarna och när de är på väg till Åland.  Man kan ju notera att våldtäkt är ett ”litet” problem om man jämför med annan misshandel mot kvinnor.

Skillnaden mellan våldtäkt och grov våldtäkt är lite flytande, men det är grov om ”Domstolen ska beakta om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Hot med vapen, kniv och andra föremål som kan medföra allvarlig kroppsskada medför som regel att våldtäkten klassas som grov” Källa – LawLine

Jag ringde till kriminalkommissarie Olof Lindqvist och frågade om statistik för 2012-2013.

2012

2013

Våldtäkt

5

4

Grov våldtäkt

0

0

Tvingande till sexuell handling

3

3

Noterbart är att 2012 var 2 av våldtäkterna på färjan. Det Olof sade att detta är anmälningar och inte fällande domar. Jag frågade även hur många ”klassiska” våldtäkter (dvs män som överfaller i parken) vi har haft på Åland 2000 talet. Extremt få svarade Olof och om man tittar i statistiken så kan det inte ha skett någon åtminstone mellan 2009-2013 eftersom de per automatik blir räknade som grov våldtäkt om man överfaller någon i parken.

Stephans räkneexempel

I Finland så är det Irakierna som står bakom 5% av våldtäkterna och de är bara 0,1% av finska befolkningen, så är de överrepresenterade i våldtäkts statistiken.

Sedan har han en teori om att de 20 syrierna kommer att bli 300 stycken på 12 år (det är så länge som Mariehamns stad har beslutat att ta emot flyktingar), först 20 och sedan 4 * 15 stycken fram till 2027. Tydligen skall dessa 80 personer föröka sig och få hit släktingar som blir 220 stycken till.

Därav får han en summa som motsvarar 300 eller ca 1% av Ålands befolkning.  Som avslutning kommer han fram till att 2027 kommer Syrierna stå för 58% av alla våldtäkter på Åland.
Jag antar att han resonerar så att om Irakierna består till 0,1% av Finlands befolkning, så per automatik betyder det att Syriska medborgare som är 1% av en befolkning på Åland (dvs 10 gånger mera) så blir även andelen för våldtäkter 10 gånger större, dvs  50% av våldtäkterna. Har jag tolkat dig rätt Stephan ?

Eftersom våldtäkter oftast sker i hemmen, så tolkar jag överrepresentationen av Irakier, handlar om att när man har flyttat till Finland, så vågar kvinnorna dvs fruarna anmäla sina egna män mera än vad de har gjort tidigare. Men jag kan ha fel, kolla gärna din statistikkälla och se hur stor del som Irakierna står för överfalls våldtäkter.

Min slutsats

Det stora tankefelet i ditt resonemang Stephan är att du använder statistik för våldtäkt, som till överlägset största delen sker i hemmet eller i krogen och med människor som redan är bekanta med varandra. Detta gäller med största säkerhet även för Irakier som är i Finland (som sagt här får du rätta mig om jag har fel.)

Här finns väl två olika scenarios Stephan. Antingen 1) har du med flit tolkat statistiken fel och vill ge skenet utåt att det är så eller 2) så har du blandat ihop skillnaden på våldtäkt och överfalls våldtäkt.

Om det är alternativ 1) så är det ett bra exempel på en rasistisk handling är det istället alternativ 2) så är det mycket olyckligt att du inte har kollat upp mera noggrant fakta innan du använder det som argument i debatten.

P.S Om du verkligen brinner för kvinnors fredande så finns det nog betydligt större utmaningar att ta tag i , än om vi skall ta emot flyktingar från Syrien eller ej…

Länk: In the name of Political correctness vs Det är bögarnas fel