In the name of Political Correctness vs Det är bögarnas fel (del3)

Posted on mars 3, 2015

1


Diskussionen på facebook gruppen har handlat om höjd risk inom två olika områden (våldtäkt och terrorister ) och sedan rent ekonomiska argument, för att ta emot flyktingar.

Åland har de senaste åren tagit emot många nationaliteter i dagsläget nästans 100 olika nationaliteter. Åland har med andra ord blivit mycket internationellt. Här finns den åländska befolkningen år 2013.

År 2000 fanns det 26 165 Ålänningar, varav 28,6% var födda någon annanstans.
År 2013 var vi 29 512, varav 36,30% var födda utanför Åland.

Vi har alltså ökat vår folkmängd med 3 347 människor varav icke ålänningar har ökat med 3 230 personer.  De står med andra ord för 96,5% av vår ökning av innevånare.

år 2000 var det inrapporterades 4 st. misstänkta våldtäkter på 26 165 personer det motsvarar 15,3 inrapporterade våldtäkter per 100 000 och 2013 med många flera inflyttade personer  29 512 personer, så är det fortfarande 4 inrapporterade våldtäkter och då är vi nere 13,6 inrapporterade misstänkta våldtäkter trots att innevånarantalet har ökats med 12,8% . Argumenten är då att det inte har kommit många från högrisk länderna som Irak och Syrien.
Från Irak finns det nu 11 personer och 4 från Syrien bosatta på Åland.

Svar till Stephan

När man nämner ordet våldtäkt, så tänker väldigt många på överfall i skogen/parken av okänd förövare som kastar sig över ung tjej med utmanade kläder. Irakierna tillsammans med Syrierna skall vara speciellt aktiva inom detta område.

Enligt en artikel i HBL så står utlänningarna för en tredjedel av alla dömda våldtäkter mellan 2006-2009 i Finland.  Av 1 655 uppklarade våldtäkter har 575 begåtts av en utlänning, men det är bara 69 utlänningar som har gjort dessa våldtäkter! Det betyder att de har i snitt gjort nästans 8 våldtäkter var…
Det betyder att antingen är det serievåldtäktsmän eller upprepade våldtäkter i hemmet det handlar om.

Det andra intressanta är att det är i snitt 17 utlänningar per år som blir dömda. I samma artikel säger man att Irakierna är väl representerade som misstänkta eftersom ca. 30 personer per år är det.

Här gör HBL ett stort tankefel eftersom det är antalet misstänkta våldtäkter utförda av Irakier som är cirka 30 per år och inte personer, statistiskt skall man dela antalet våldtäkter med 8 och kommer då till snitt 4 personer.

Jag har hittat statistik från 2009 – 2013 över misstänkta våldtäkter i Finland och var dessa skall ha gjorts, samt vilka nationaliteter.

Om vi tar 2009 som nämndes i artikeln så var det 23 st våldtäkter som Irakier var misstänkta för. Av dessa skall 22 skett i privat bostad! Så absolut största delen sker i hemmet.
Med andra ord pratar vi inte om en serievåldtäktsmän eller ett gäng som härjar i parkerna!
våldtäkter 2009-2013.001Om vi sedan vet att de som blir dömda i snitt har utfört 8 våldtäkter var(samma fördelning gäller även på Finländska dömda våldtäktsmän), så vi kan INTE dra slutsatsen att om det blivit 31 anmälda våldtäkter per år, så är det lika med 31 personer, utan snarare 4 personer som har blivit anmälda.

2012 bodde det 5 919 Irakier i Finland av dessa var alltså 4 (troligaste) men i värsta fall 31 stycken misstänkta (mycket osannolikt). Det betyder med andra ord att det är mellan 0,07% till 0,52% Irakier som är misstänkta för våldtäkt och då är det till största sannolikhet i hemmet som den har gjorts. Detta är dessutom misstänkta och inte DÖMDA, så procenten är ännu lägre.

Så Stephan i ditt fall menar du att de ”300” syrierna kommer att stå för 2,5 av de våldtäkterna som sker på Åland om 12 år. Om ditt scenario stämmer så kommer dessa våldtäkter till allra största sannolikhet ske i hemmet och de är dessutom bara misstänkta våldtäkter och inte dömda.

Om syftet är att neka flyktingar från Syrien för att de kommer att höja risken för våldtäkt på åländska kvinnor, så kan jag lugna dig med att den risken är minimal.

Jag påstår att rent ”statistiskt” borde det invandra någonstans mellan 192 till 1 429 personer från Syrien för att det skall bli EN person från Syrien anklagad för våldtäkt och då är det dessutom högst troligen inom hemmet som den kommer att utföras. Chansen är ca 9/10 att den är gjord där. Så för att få en misstänkt Syrier som skall utföra en våldtäkt utanför den privata sfären får du ta invandringen gånger 10, dvs 1 920 till 14 290 personer.

Så Stephan har det någon betydelse för det åländska samhället att ca 1/700 syriska män blir misstänkta för att våldta sina kvinnor i deras privata bostäder ?

Sammanfattning

Det är viktigt i det här sammanhanget att särskilja på vad som är våldtäkt inom hemmet och överfallsvåldtäkt. Båda är dock självklart hemska!

Sedan kan man inte heller blanda ihop antalet misstänkta våldtäkter och dömda våldtäktsmän.

Tyvärr får man inte statistik på vilka som har blivit dömda för våldtäkt per nationalitet, utan bara vilka nationaliteter som har blivit misstänkta att ligga bakom ett antal våldtäkter.

 

 

 

 

 

Annonser