In the name of political correctness vs Det är bögarnas fel (del 4)

Posted on mars 9, 2015

1


Jag hade lovat återkomma med varför man inte kan räkna som Stephan har gjort och det handlar inte om någon procentsats hit eller dit, men låt oss kasta oss in problematiken.

I Stephans Ålands prognos så kommer Syriska flyktingar om 12 år att vara 300 st dvs 1% av Ålandsbefolkning och de kommer att stå för 3 våldtäkter per år. Det är tyvärr svårt att försöka kolla om en modell fungerar i framtiden. Vi kan däremot testa Toivonen Indexet på lite olika relevanta folkgrupper. Vi börjar från grunden och testar hur bra formeln fungerar på Irakierna själva i Finland. Det är ju Irakierna som står för dataunderlag för hela ”teorin”. Formlen är ju lätt att applicera eftersom det är tydligen 1% av en befolkningen från ett högriskområde som statistiskt våldtar.

Irakier.001

Man kan ju notera att det finns ett visst behov av korrigering eftersom det pendlar mellan 2,5 gånger till 10  gånger för stort antal av misstänkta…. Nåväl vi borde väl testa på några till nationaliteter i Finland, som skulle kunna vara relevanta. Somalierna som var inblandade i Viking Line gruppvåldtäkten och där var ju förhållandet 7 till 1 mot Irakierna så det borde bli bättre träffsäkerhet.

2013 var de 9 618 Somalier och med Indexet så borde det bli 96 stycken och det var 19, hmmm fortfarande fem gånger för stort antal. 

Nä men här finns den perfekta folkgruppen för att testa formeln på.

2013 fanns det 800 stycken från Syrien i Finland. Det är mer än dubbelt så många som kommer att bo på Åland 2027 . Enligt Toivonen modellen gjordes 8 våldtäkter av Syrierna.
Nu blev det uppförsbacke….. INGEN från Syrien var ens misstänkt för våldtäkt!

Men vänta Stephan sade

Att Sverige ÄR nr 1 i våldtäktsstatistiken / capita

Då borde vi rimligen kunna testa modellen på Sverige som dessutom har många flera invandrare från Irak och Syrien. De har dock en annan integrationsplan än Finland, men borde ju vara sämre än Finlands.

2013 fanns det 128 946 Irakier i Sverige och det borde enligt Toivonen indexet innebära 1 289  stycken gjorda våldtäkter. Nu blir det problematiskt eftersom jag inte kan ta reda på vilken nationalitet som har blivit dömda i Sverige.

En sak vet vi dock och det är att 178 lagförda våldtäkter i Sverige under 2013.  Med andra ord så enligt formeln så var det 1 111 flera våldtäkter gjorde av Irakier i Sverige än det fanns totalt dömda under samma år. Då är dessutom Sverige världsstatistik/capita etta….

Man får liknande horribla resultat om testar med de 41 748 personerna från Syrien som finns i Sverige idag.

Det är förstås totalt omöjligt att göra modeller som fungerar enligt en mängd antaganden som man inte har testat med vetenskapliga metoder.

Kritisk granskning av Stephans formel.

Stephans formel består av några fakta som han har bakat ihop med en hel del antaganden som han har satt till sin modell.

Han utgår från HBL artikeln som fastslog att Irakierna var 0,1 % procent av Finlandsbefolkning och stod för 5% våldtäktsanmälningarna i Finland 2012. Sedan har han överfört Irakiernas beteende till Syrierna som skall till Åland och tydligen beaktat parametern Gruppvåldtäkter i sin modell, men ej självmordsbombare med mera. Så här svarar han till en i gruppen som undrar lite över formeln.

” Stephan Toivonen @Markus. Jag har inte beaktat självmordsbombare, hedersmord eller balkongflickor i min modell. Enbart gruppvåldtäkter.”

(Jag antar att det är Viking Line kryssningen med 7 misstänkta Somalier och 1 Irakier som han fört in i sin formell på något sätt. )

En viktig parameter är också enligt Stephan integrationspolitiken i Finland, för den gör tydligen att man inte kan applicera denna model på de Irakier som finns i Sverige.
Så här skriver Stephan även om Sverige som våldtäktsnation

”FN prickade Sverige för att de är så USLA på att få fast folk. Mats, du kan inte blunda för att Sverige ÄR nr 1 i våldtäktsatisken / capita, långt före tvåan. Finland är tydligen bättre på att döma folk…. ”    (Jag ville gärna ha en källa på det)

1) Om vi börjar med att FN har prickat Sverige för att de har så dålig uppklarningsgrad, så hittar man inget om det, men däremot ”en rapport med kritik från flera FN­-kommittéer om ökande hatbrott, islamofobi, antisemitism, våld mot kvinnor och diskriminering av romer i Sverige. Denna kritik och oro återkom i flera länders inlägg på måndagen vid mötet i Genève där ett 90­-tal länder talade.” –  Svidande FN kritik mot Sverige

Efter ett tag så kom han med denna länk att det var Amnesti istället som också en respektabel källa. Nu var deras rapport visserligen tolkade av Göteborgs Posten – Amnesti kritiserar Sverige i årsbok. ”De man säger i artikeln är Amnesty sätter ett frågetecken när det gäller att många polisanmälningar och våldtäkt dras tillbaka. Men det följs av antydan till beröm för att riksdagens justitieutskott ska utreda hur våldtäktsmål hanteras av polis och rättsväsende.”
Inte direkt någon utskällning av Sverige, men låt oss gå till källan. Amnestys Årsrapport 2014

”Våld mot kvinnor och flickor

I augusti meddelade regeringen, efter ett förslag från Riksdagens justitieutskott, att den skulle inrätta en kommission för att undersöka hur våldtäktsutredningar hanteras av polisen och rättssystemet. Målet var att analysera det stora antalet nedläggningar av förundersökningar och att så få rapporterade våldtäkter leder till åtal, och att rekommendera förbättringar i rättsprocessen i våldtäktsmål. Kommissionen förväntas granska definitionen av v​åldtäktsbrott o​ch överväga införandet av ett krav på samtycke.”

Det som Stephan syftar med att Sverige är världsledande inom våldtäkt baserar sig på följande.
Lagförda vs Anmälda.001Källa CTS Sexual violence

I Grafen har jag satt med Belgien som exempel att jämföra med. Man kan notera en rejäl höjning i 2005 i Sverige. Största orsaken att det började stiga drastiskt i Sverige när det gäller anmälda våldtäkter är enligt BRÅ.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) hävdar att det inte är ”möjligt att bedöma och jämföra de faktiska nivåerna av våldsbrott … mellan länderna”, men att ökningen i Sverige till stor del förklaras av förändringar i sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft den 1 april 2005 som innebar en bredare rättslig definition av våldtäkt än i andra länder med lägre krav på tvång, och även inkluderar vissa brott som tidigare klassificerades som sexuellt utnyttjande. Dessutom har polisen börjat registrera alla misstänkta och upprepade våldtäkter med separata polisrapporter. BRÅ hävdar att jämförelser baserade på offerundersökningar placerar Sverige på en genomsnittlig nivå bland europeiska nationer.[78] Wikipedia

Det räcker inte att bara titta på en graf och siffror man måste också analysera om det sker några större förändringar och vad de eventuellt kan tänkas bero på. 

Både du och Husis gör ett stort kardinalsfel, när man jämför de inflyttade Irakierna med hela Finlands befolkning. För både ålders och könsstrukturerna ser helt olika ut.

Ålderstruktur.001

Man kan konstatera att det är en stor övervikt av Irakiska män jämfört med både Finländare och Somalier. Däremot ganska liknande som Syrierna. Detta måste man om man skall överhuvudtaget jämföra finländska med Irakiska beteenden ta hänsyn till. Måste säga att det är lite märkligt att det är så stor skillnad mot finska befolkningen. Flyktingarna från Syrien har samma ålderstruktur och könsfördelning som Irakierna, men inte en ända våldtäktsanmälan….

Sammanfattning

Det har varit intressant att se vilka argument man har kommit med när man  ”äntligen” inte har varit censurerade. De bärande argumenten har varit att om vi tar emot flyktingar från högrisk områdena Syrien och Irak, så kommer olyckan att drabba oss.

Jag måste underkänna din modell, eftersom det är fullständigt omöjligt att använda den härledningstekninken. Till och med du kan väl erkänna att den borde stämma in på de 800 Syrierna (som uppfyller alla de kriterier du har satt i modellen) som kommit till Finland ?

Här kommer data från Sverige och Finland som kan vara värda begrunda.

SverigeVsFinland.001

Finland har alltså mera våldtäkter till antalet än Sverige. Sverige har mer än 10 gånger flera invandrare från högrisk områdena Irak och Syrien. Då borde det väl rimligen synas i lagförda våldtäkter…

Sverige har lägst antal mord per 100 000 invånare och Finland har högst, säger Johanna Hagstedt, utredare på Brå. Källa BRÅ år 2011

Mord & Dråp i Finland Och i jämförelse med Sverige.

MordDrap.002

Alla källor för statistiken är hämtat från Statistikcentralerna i Finland, och Sverige, samt ÅSUB på Åland  och BRÅ i Sverige.

Till sist så ser befolkningen ut  i Sverige, Finland och Åland 2013.

Invand.006

Posted in: #Blogg100, Politik