Facit, till ett brev kom på posten (del 1)

Posted on juni 18, 2015

5


På Åland härjar en livlig debatt om flykting mottagning. Jag har skrivit fyra bloggposter om det hittills. Man kan väl säga att den tog en ny nivå när Nej sidan började skicka ut namninsamlingar till olika åländska kommuner för att få till stånd folkomröstning i dem. Tyvärr har Nej sidan eggat upp varandra efter att ha läst allehanda främlingsfientliga webbsidor. En del av den ”statistiken” har man valt att sätta med i utskicket för att ”bevisa” att flyktingar/invandrare är farliga för de åländska kvinnorna. Frånsett det rent tragiska i det främlingsfientliga budskapet, så är det intressant att se hur de har gjort. Jag tänker gå igenom fem av deras ”bevis” som finns i deras ”kunskapsdel” i manifestet. Det känns dock viktigt att börja med att gå igenom vad är som egentligen menas med  statistik, sannolikhetslära, källgranskning och framför allt hur man kan missbruka detta.

Källa/källkritik

Källan är den enskilt viktigaste beståndsdelen i statistik, är den felaktig eller bristfällig så kommer även resultatet eller statusen automatiskt vara felaktig. Det kan också vara att man helt enkelt inte klarar av att läsa och tolka vad det som står i databasen. Det är därför oerhört viktigt att man går till ursprungskällorna om man vill vara säker på vad man säger eller litar på någon som är erkänt duktig analytiker. I den Åländska debatten har det ofta förekommit källhänvisningar till webbsidor som är styrda av Sverige Demokraterna. Avpixlat är en av de vanligaste förekommande webbsidor och källorna. Om man är osäker på hur bra en webbsida är ur trovärdighetsperspektiv, så kan man bra använda dessa rekommendationer:

  1. Vem är källans författare? Är författaren expert på området och neutral?
  2. I vilket syfte har källan skapats? För att sakligt presentera faktauppgifter, för att göra reklam, för att argumentera för egna åsikter eller för att underhålla?
  3. Är informationen aktuell? Går det att hitta något datum för publiceringen?
  4. Har andra faktagranskat och godkänt publiceringen? Ligger en myndighet eller stor organisation bakom informationen, och är det viktigt för organisationen att informationen är korrekt? Är källan en forskningspublikation som har granskats av andra forskare? Är källan en lärobok som har getts ut på ett akademiskt läromedelsförlag?
  5. Kan andra kontrollera uppgifterna? Uppger författaren i sin tur källor, eller redovisar författaren tillvägagångssätt som han eller hon har använt för komma fram till sina slutsatser på ett sätt så att undersökningen eller experimentet kan upprepas?
  6. Går det att hitta andra trovärdiga källor? Säger andra källor samma sak?

Det är inte många av dessa punkter som SD drivna webbsidorna klarar av. Det är möjligtvis punkt tre då om att de visar publiceringsdatum. Avpixlat hade länge ingen ansvarig utgivare osv. Detta gäller förstås inte bara för SD drivna sidor, utan lika mycket andra politiska källor med en egen agenda.

Främlingsfientliga sidor som källor

Om man länkar till främlingsfientliga och rasistiska sidor, som vinklar sitt innehåll för att bland annat förvränga statistik till invandrares nackdel, så skall man inte bli förvånad om man blir kallad för antingen rasist eller främlingsfientlig för det är det som människor kommer att uppfatta er som. Det är inte konstigare än att man länkar till sitt favoritfotbollslag så kommer folk att tro att du gillar fotboll och speciellt det laget eller för den delen om man länkar till Aftonbladets politiska artiklar så kommer folk att tycka och tro att du är en socialdemokrat. Nåväl Stephan Toivonen tycker att dessa sidor är fullständigt trovärdiga som källor eftersom han i tid och otid länkar till dem i debatter. Det samma gäller för hans kumpaner. Jag kommer att ta med en del av Toivonens uttalanden och tankar när vi främst har diskuterar detta på Facebook. På min fråga om hur han kan använda AvpixlatFria tider med flera sajter som källor, så svarar Toivonen bland annat så här

För en som läst och undervisat i vetenskapsteori, så är det ju rent nonsens att man inte skulle kunna länka till Fria Tider. [ Stephan Toivonen 28 maj 2015 ]

eller

Nog kan jag använda en sk rasistisk länk, om den länkar seriöst eller jag sett samma basinfo på någptsånär objektivt forum. [ Stephan Toivonen 12 juni 2015 ]

eller

 ibland kan det vara svårt att förklara för läsaren hur man hittar uppgifterna där(finska statistik centralen). Då kan det vara behändigare att hänvisa till ex. Avpixlat. [ Stephan Toivonen 20 juni 2015 ]

Redan här har nog Toivonen sänkt sina fem ”bevis” i utskicket (återkommer till det). Gänget bakom ”källorna” är alltså Sverige Demokraterna. Är de experter på de områden de uttalar sig i? Nja de verkar åtminstone ha bekymmer med matematiken …. I det här episka videoklippet från 2011 så skall SD riksdagsledamoten Margareta Sandström (Jimmie Åkesson’s svärmor) räkna om hur mycket  400 000 € blir om man omvandlar det till Svenska kronor. Hon tittar ner i sitt papper och konstaterar att det är motsvarar 40 000 miljarder SEK (40 000 000 000 000 SEK)  ”som är väldigt mycket pengar….” Bredvid henne sitter hennes partikamrat Kent Ekeroth utbildad ekonom och tittar på sina beräkningar. Han är en av de ansvariga för bl.a just avpixlat webbsidan.

Statistik, sannolikhet och prognos

Tanken med statistik är att man skall kunna presentera olika förhållanden, allt från hur många av kulorna i en stenpåse är blåa, till hur många innevånarna pratar svenska i Finland. Sannolikhet är hur stor är chansen att en av kulorna är blå om man stoppar ner handen och plockar upp den slumpmässigt. Prognos är mera när vi vill veta hur t.ex politiska val kommer utfalla. I Sverige med en befolkning på nästans 10 miljoner människor, så brukar man fråga en bit över 1 000 människor för att kunna ge en prognos. Dessa människor är viktade för att man skall komma så nära som möjligt, men det behövs ändå inte mera underlag av människor för att kunna göra träffsäkra prognoser. Dock kan det inte vara hur litet som helst. Toivonens definition av teorimodeller och prognoser….

 Du måste ha ett större sampel för att bygga en teori, men du kan göra en prognos på hur litet sampel, som helst[ Stephan Toivonen 12 juni 2015 ]

Propaganda

Om man däremot väljer att aktivt lämna bort viktiga parametrar eller lägger till något så är det inte mera statistik, utan propaganda med ett syfte att ”bevisa” något. Det kan också vara att man väljer ett annat ord eller så syftar man på något, men visar egentligen någon helt annan statistik och läsaren kommer att tro att man pratar om den andra saken. Detta är mycket vanligt förekommande tekniker i de webbsidor som vill skapa någon typ av vinkling eller för den delen även i utskick. För att få ihop sina påstående har Toivonen bl.a valt att jämställa följande saker:

Misstänktaoch Dömda är samma sak Våldtäktsmän och Våldtäkter är samma sak

I utskicket/manifestet som Nej till flyktingar har gjort, så består ”kunskapsdelen” av fem påståenden som alla är felaktiga! I denna bloggpost går jag genom det första. I följande kommer de andra fyra.

”Bevis 1” Sverige: Flest våldtäkter / capita

Sverige_okar Detta är klassisk propaganda statistik från främlingsfientliga sidor och källor i Sverige.

Syfte: Att läsaren skall tänka att Sverige har många flyktingar/invandrare och att dessa våldtar värdbefolkningen och att det bara ökar. Typ stoppa det innan det är för sent !

Fakta:  I Sverige är det Brottsförebyggande  Rådet BRÅ som tar fram statistik gällande brott. I statistiken som BRÅ delar med sig, visar att anmälda våldtäkter har anmälningarna ökat i Sverige. Ökningen börjar under 2005. Orsaken till detta enligt BRÅ är framför allt att poliserna började att registrera antalet våldtäkter istället för våldtäktsmän och att man utökade definitionen av vad som räknas till våldtäkt. I Sverige har man den absolut hårdaste tolkningen av som räknas till våldtäkt i Europa. Denna förklaring från BRÅ kan man inte lita på enligt Toivonen. När jag frågar varför så får jag detta svar.

 Det är inte så många som tror på BRÅ, utan kallar det bortförklaringar. [ Stephan Toivonen 12 juni 2015 ]

Då frågar jag  ”Vilka förutom Sverige Demokraterna och du misstror BRÅ ?”

 Skulle säga att de flesta på nätet utom du misstror BRÅs ”förklaringar” [ Stephan Toivonen 12 juni 2015 ]

MisstanktaVTSverige.001 Enligt Toivonen’s resonemang så är misstänkta liktydigt med dömda. Dessutom struntar han att han jämför svenska misstänkta våldtäkter (en våldtäktsman kan göra flera våldtäkter)  med misstänkta våldtäktsmän i andra länder. I Finland så avslöjar man inte personens ursprungsland förrän man har blivit dömd. Detta gör att Toivonen inte kan säga något om våldtäktmännens ursprung förrän de har blivit dömda. Skall man överhuvudtaget jämföra olika länder med varandra så är det dömda i så fall som gäller, eftersom där är regelverken närmare varandra. Då visar det sig att i Sverige är det färre som blir våldtagna per capita än i Finland. Det är till och med fler till antalet i Finland som blir dömda än i Sverige. DomdaSverige FInland.001 I sitt försvar hävdade Toivonen först med att FN har prickat Sverige för att de har så dålig uppklarningsgrad. I vanlig ordning har Toivonen läst en rubrik någonstans och inte satt sig ner och läst vad artikeln egentligen säger. ”en rapport med kritik från flera FN­-kommittéer om ökande hatbrott, islamofobi, antisemitism, våld mot kvinnor och diskriminering av romer i Sverige. Denna kritik och oro återkom i flera länders inlägg på måndagen vid mötet i Genève där ett 90­-tal länder talade.” –  Svidande FN kritik mot Sverige (Det var till denna artikel som Toivonen länkade till ) När han insåg att FN inte var kritiska till uppklarningsgraden kom han ihåg att det var Amnesti isom sagt det. Nu var deras rapport visserligen tolkade av Göteborgs Posten – Amnesti kritiserar Sverige i årsbok. ”De man säger i artikeln är Amnesty sätter ett frågetecken när det gäller att många polisanmälningar och våldtäkter dras tillbaka. Men det följs av antydan till beröm för att riksdagens justitieutskott ska utreda hur våldtäktsmål hanteras av polis och rättsväsende.” Inte direkt någon utskällning av Sverige, men låt oss gå till källan. Amnestys Årsrapport 2014

”Våld mot kvinnor och flickor I augusti meddelade regeringen, efter ett förslag från Riksdagens justitieutskott, att den skulle inrätta en kommission för att undersöka hur våldtäktsutredningar hanteras av polisen och rättssystemet. Målet var att analysera det stora antalet nedläggningar av förundersökningar och att så få rapporterade våldtäkter leder till åtal, och att rekommendera förbättringar i rättsprocessen i våldtäktsmål. Kommissionen förväntas granska definitionen av v​åldtäktsbrott o​ch överväga införandet av ett krav på samtycke.”

Så här skriver Stephan Toivonen bland annat angående detta 

Jag ”påstår” att våldtäkterna ökar dramatiskt i Sverige (vilket många andra också påstår) det försöker Mats falsifiera med ”antalet DÖMDA sjunker”. Jo det stämmer. Och det är OCKSÅ ett problem.  [ Stephan Toivonen 11 juni 2015 ]

Om man försöker sig på en analys hur Toivonen resonerar , så är det lite av en berg och dalbana… Här beskyller han mig för att försöka ändra bevis, samtidigt som han säger att det jag säger stämmer. Låter som en märklig variant av helgardering.

Slutsats:

Sverige har INTE flest våldtäkter per capita i Europa och de ökar INTE dramatiskt !

Annonser