Facit, till ett brev kom på posten (del2)

Posted on juni 28, 2015

0


Det här är andra delen, där jag går igenom Nej-sidans utskick på Åland. Det första beviset har som sagt varit ett av paradnumren från främlingsfientliga källor för att påvisa invandrarns farlighet. Nå raskt över till Toivinen’s eget bidrag till skrämselpropaganda mot flyktingar.

”Bevis 2” 53 större Irakier kommer att våldta än en finländare

”Irakierna är 0,1% av den Finländska befolkningen och står för 5% av våldtäkterna. Sannolikheten är 53 gånger större att en Irakier kommer att våldta än en finländare. ”

Syfte: visa att folk från ”högriskländerna” är mycket mera våldsbelägna än vad finländarna är. Detta skall dessutom vara huvudbeviset på att även Syriska flyktingar är våldsbenägna. Man skall även få känslan att det handlar om överfalls våldtäkter.

Fakta: Det är sant att under ett antal år har Irakierna varit överrepresenterade bland de dömda våldtäktsmännen i den Finländska våldtäktsstatistiken. Däremot är inte analysen korrekt med att Irakier är 53 gånger större sannolika att våldta. Vad det förhållandet däremot säger är att det är 53 gånger större chans att en Irakisk man blir anmäld och dömd för våldtäkt i Finland, än att en finsk född man blir det! Ur offrets perspektiv. Våldtäkter utförs till absolut största delen i hemmet och dessutom av en person som man redan känner, man kanske till och med är ihop eller gift med honom. Varför har man då en höjd andel dömda Irakier? Det finns säkert en mängd olika orsaker. En kan vara att när de irakiska kvinnorna kommer till Finland så vågar de och får stöd att anmäla våldtäkter.

Artikeln som används som källa har tagits bort av HBL. Orsaken till detta är högst troligt att den har använts flitigt av olika främlingsfientliga sidor som ”bevis” och detta har HBL sett och valt att ta bort den. Dessutom hade artikeln felaktigheter i sig.

Summering:

Det är viktigt i statistik att fundera på vad man egentligen får fram för resultat och speciellt ju mera komplext det är så är det ännu viktigare. Det är stor skillnad mellan att säga någon kommer vara 53 gånger större chans att göra något brottsligt eller att 53 gånger större chans den personen kommer att bli anmäld och dömd. Toivonenś källa har tagits bort och det han har kvar är en SD källa med vinklat information.

”Bevis 3” 300 Syrier kommer att stå för 27 våldtäkter på Åland

”Toivonens trollformel:” 20 syrier kommer på kort tid att bli 300-350 och stå för 2,7 våldtäkter/år på Åland. Våldtäkterna kan öka med 50% pga av detta.

syfte: människor som läser detta skall för det första tro att vi kommer att översvämmas av nya farliga människor och att det dessutom är stor risk för våra kvinnor och barn att bli utsatta för våldtäkter.

Fakta: Toivonen använder felaktiga uppgifter som står i en borttagen artikel om hur Irakiska män beter sig. Så redan på källan är denna formel körd! Men om vi fortsätter, han väljer Irakier som grund för sin formel för att ”beskriva” Syrier. Detta är ONÖDIGT eftersom det finns en tillräckligt stor population av Syrier i Finland att dra slutsatser från i så fall.  Under 2014 fanns det 1 379 Syrier i Finland varav det har kommit in 800 Syrier de två senaste åren som motsvarar de 20 som skall komma till Åland . Enligt Toivonens formel borde dessa 1 379 Syriska flyktingar ha blivit dömda för 13 våldtäkter per år. Om man tittar på dessa 1 379 Syrier som de facto har kommit till Finland, så har ingen blivit dömd för våldtäkt.

Uppdatering: Enligt Finska statistik centralen så har ingen Syrier blivit dömd för Grov våldtäkt under de senaste åren . Brott och deras uppklarning 1980-2014
I den databasen finns kolumner för de länder som har blivit dömda för olika saker. Det finns ingen tabell för Syrien. Det kan innebära två saker, 1) att ingen Syrier har blivit Dömd 2) eller att man inte har valt att ta med dem i databasen av olika orsaker. Min slutsats är den första, kanske förhastat, men jag har nu skickat och frågat Finska statistik centralen så får vi veta hur det ligger till. Jag uppdaterar när jag vet svaret.

Uppdatering 2:
Jag har pratat med Finska statisk byrån och de skickade en fil med statisk över åren 2010-2013 dvs fyra år och under dessa år hade ingen Syrier blivit dömd för grov våldtäkt. Detta räcker hur bra som helst för att testa Toivonens formel, eftersom den förutsätter att man skall hitta ca 1% per år skall våldta. 2013 fanns det 800 Syrier i Finland och enligt Toivonens formel borde dessa våldta 8 personer på år eller som han så gentilt räknade på 10 års tid och då skulle man få hela 80 personer.

Länk till filen från statistik centralen. xls-fil När det står – i cellen betyder det att det är = 0

Hur upprörda Nejsidan än är att jag inte kan visa källa före 2010, så skall man komma ihåg att deras källa är en tidningsartikel som är borttagen….
Jag kan visa fakta från fyra år och från finska statistik centralen. Det räcker alldeles utmärkt till för att visa att Toivonens formel är felaktig på Syrierna.
Om det verkligen skulle behövas kan jag forska efter åren före, men detta vägrar jag göra förrän nej sidan gör åtminstone ett litet försök att bevisa sina egna saker. Hittills har de inte ens gjort ett vettigt försök. Deras formel fungerar inte ens på Irakierna. Det är kanske det mest tragikomiska i den här historien.

Toivonens formel.001 Så här beskriver Toivonen själv sin formel:

De uppskattningsvis 300 (1%) kommer, om intergreringen lyckas lika som på fastlandet att stå för 58% av de våldtäkter som sker nu, dvs 2,61. MEN eftersom resten statisktikt fortsätter som förr så blir det totalt 4,5+2,16= 7,1. Och då kommer de nya att stå för 37%. Men ÖKNINGEN blir 58%. LIte lurigt. [ Stephan Toivonen 2 mars 2015 ]

eller

Jag är inte ute efter att måla fan på väggen, utan försökte som ett svar i diskussionen konkret beräkna hur många våldtäktsfall vi kan förvänta oss. Jag beskrev hur jag uppskattade att det skulle bli ca 300, dvs 1%. Och jag tog uppgiftrerna från Hbl, som hade klara källor. Och blev själv också chockad. Även om det nu ”bara” var en ökning på 36% och inte att de nya skulle stå för 58%. Med detta antal, och samma frekvens så blir det 2,7 extra fall av våldtäkter/år. Jo, och Finland tar emot samma typ av flyktingar och intergrationsplanen var ju avskriven från Finland. Det sades på Fullmäktigemötet, som jag såg på via nätet wink emoticon Alltså, på VILKET sätt ska nu ÄNDÅ den åländska integrationen av samma slag av flyktingar o samma integrationsplan, avvika MARKANT från vad som hänt i Finland (o Sverige o Norge)? Jag försöker analysera fakta, även om jag blir stämplad som rasist. [ Stephan Toivonen 2 mars 2015 ]

Slutsats: Det finns ingen substans över huvudtaget i Toivonens Trollformel. Man kan inte härleda på det sätt som han gör. Då får man röda bollar, där det inte ens finns några. Han använder inte ens riktig data som grund och följer inte statistiska regler. Källa: Brott och deras uppklarning 1980-2014 Finska statistik centralen

”Bevis 4” 80% av de dömda är icke-Nordbor 

80Procent

syfte: Genom att använda icke-Nordbor skall läsaren omedvetet tänka på de s.k. högriskländerna. 80% är dessutom en hög siffra som känns skrämmande. Här hänvisar han dessutom till finska statistik centralen för att ge tyngd till sina påståenden.

Vad har Toivonen gjort i sin slutsats: Här kan inte Toivonen hänvisa till någon artikel i någon främlingsfientlig källa, så han försöker sig på att räkna ut statistiken själv. Sin statistik baserar han på databasen (visserligen från finska statistik centralen) med misstänkta våldtäktsmän, fast man kan inte se vilka ursprungsländer de misstänkta kommer i från. Så här skriver han i ett mail till mig hur han har räknat ut formeln. 11426492_10204648606563681_9069429555281676838_oDetta är grunden till att hans ”Bevis 4” att 80% av de dömda (fast han har räknat på misstänkta) våldtäktsmännen på Åland är icke-nordbor…. När jag frågar han varför han valde bara ett år 2010, så svarade han bland annat så här:

Jag ids inte för din skulle gå in o kolla vilka fem år de hade. Det är fullständigt irrelevant. Det måste ju väl inse? [ Stephan Toivonen 13 juni 2015 ]

När jag frågar hur han räknade ut formeln, fick jag detta svar.

Jag hittar inte att jag (utsicket) har valt år 2010. Om jag minns rätt, så tog jag max år som fanns. Kanske då 2009 – 2013 elelr nåt sånt. [ Stephan Toivonen 13 juni 2015 ]

Då hade han alltså mailat mig ett dygn tidigare hur han hade räknat ut det. Fast då tyckte han att ”nåt är skumt” men han hade inget problem att använda detta som ett av sina bevis i alla fall. Toivonen har backat så mycket att han insett att han har skrivit dömda istället för misstänkta så han kommer att byta ut det.

Du har helt rätt. Alltså borde det i utskicket stå att 80% av de som är misstänkta för våldtäkt på Åland är Icke-nordbor. Det är lätt att gå fel mellan våldtäkter / misstänkta och dömda. Skillnaden mellan misstänkta o dömda är dock rätt liten. [ Stephan Toivonen 13 juni 2015 ]

Jag har även haft äran att diskutera detta med Nils Manelius som skriver så här, när det gäller 80% beviset.

Vet du vad Mats, jag har själv dubbelcheckat de flesta källorna. Gjort körningar med finska statistikcentralens data som grund och kan inte komma till någon annan slutsats än Toivonen. Så antingen ljuger du Mats eller så är din värdegrund sådan att du inte förmår se verklugheten. [ Nils Manelius 18 juni 2015 ]

Jag frågar även honom om han kan bevisa att så är fallet.

Jo det stämmer. Men en stor bov i dramat är kryssningarna och problematiken med dem. Vi får en andel som bokförs på Åland fast förövarna aldrig satt sin fot i land. Men det här är tabu och formats om i program med flashiga namn som Baltic Safe cruises. Det var inte lätt att få fram datat men med hjälp av övertalning och snällt be om hjälp så gick det. [ Nils Manelius 18 juni 2015 ]

Han börjar att bevisa genom att säga så här

Jag håller på att bena ut det här men åtminstone för år 2009 så gjordes 9 av 11 icke finska medborgare. Benar vidare. 81% så långt stämmer Stephan Toivonens utredningar. Återkommer inom kort med följande år. År 2010 samma procenter. [ Nils Manelius 18 juni 2015 ]

Då frågar jag honom tre frågor: 1) Hur kan icke Finländare vara lika med icke-Nordbor ? 2) Kan du snälla räkna upp vilka ursprungs nationaliteter som dessa har ? 3) Tycker du att det är skillnad på misstänkta och dömda ?

Det går inte att räkna upp nationaliteterna eftersom datat är kategoriserat finska medborgare / utländska och hur man än borrar sig djupare så finns inte bättre svar. Du får en poäng där Mats, du vinner denna rond. [ Nils Manelius 18 juni 2015 ]

Efter det berättar jag att han har tittat i fel databas och skickar länken till den korrekta.

Men det är något som inte stämmer i Statistiken.. Bara 11 fall år 2009, Det händer ju fler på färjorna..! [ Nils Manelius 18 juni 2015 ]

Då fick jag förklara hur det hänger ihop med anmälningar av våldtäkter och färjorna.

När det gäller våldtäkter på färjorna, så anmäls de i de hamnar som färjan är på väg till när den misstänkta våldtäkten är gjord, dvs en del anmäls i de åländska hamnar och de andra i finska respektive, svenska, estniska osv. Så statistiken stämmer! Hur många procent födda icke-nordbor kommer du till ? [ Mats Adamczak 18 juni 2015 ] Bra fråga, det får vi fråga rederierna men får nog inget svar. Vet bara vad besättningsmännen säger mellan 4 ögon. [ Nils Manelius 18 juni 2015 ] Nils Manelius, Tydligen tycker du att 80% av de våldtäkts dömda på Åland är födda utanför Norden. Kan du vara snäll och bevisa detta uttalande ? OBS ! Tyvärr räknas nog inte vad besättningsmän har sagt mellan fyra ögon som fakta. [ Mats Adamczak 18 juni 2015 ]

Då svarar Nils

Ge upp. Solen har sina fläckar… [ Nils Manelius 18 juni 2015 ]

och närmare ett erkännande än det, lär jag inte få från honom.

Slutsats:

Fakta är att merparten av alla dömda våldtäktsmännen på Åland är de som är födda i Finland eller Sverige. Det är med andra ord fullständig rappakalja att påstå att 80% av de dömda är icke-Nordbor! 11415482_10204676658064951_8698227597242437497_o Källa: Brott och deras uppklarning 1980-2014 Finska statistikcentralen

”Bevis 5” Samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo har skett av utlänningar.

syfte: Genom att använda utlänningar  skall läsaren omedvetet tänka på de s.k. högriskländerna. Han vill visa att ”invandrare” är ett globalt problem. Taktiken: Toivonen hämtar uppgifter från när och fjärran. Han blandar friskt mellan att använda misstänkta och dömda. Sedan använder han samlingsnamnet utlänningar och för över deras beteende till invandrarna från högriskländerna. ( Han verkar glömma bort att alla som inte är fött i ett land räknas som invandrare om man har flyttat till det nya landet.) Det innebär att Norrmän även anser Svenskar och Finländare som invandrare och utlänningar.

För att den norska statistiken skall ha någon relevans överhuvudtaget, så måste de som har våldtagit vara från framför allt Syrien eller de s.k. högriskländerna.

Så här uttalar sig Norska myndigheter om våldtäkter i Oslo

Oslo polisdistrikt har utgivit en rapport för våldtäkter i Oslo 2010. Rapporten visar att alla typer av våldtäkt, förutom överfallsvåldtäkt, visar att europeiska gärningsmän är i majoritet och att de i första hand är norrmän. Endast 5 fall av överfallsvåldtäkt har retts ut. Gärningsmännen hade då utländsk härkomst. Två var unga (under 18) och två hade allvarliga psykiska diagnoser och kan därför inte betraktas som representativa för sin etniska kultur. Det har i rapporten belysts att generaliseringar som “Våldtäktsmän i Oslo är utlänningar”, något som även media har rapporterat, är felaktigt. Rapporten återger inte religiös bakgrund.Med vänliga hälsningar Grethe Kleivan Överdirektör

Tänkvärt över vems som är utlänning egentligen

83% av de dömda i Svea Hovrätt 2002 för grova våldsbrott var utlänningar

I Sverige har man valt att inte gå ut med ursprungsland vid brott och det har gjort det möjligt att spekulera hejvilt och föra fram olika teorier. Egentligen har man bara vid ett enda tillfälle gjort en vetenskaplig undersökning om våldsbrott och gärningsmännens ursprungsland. Ann-Christine Hjelm, doktor i juridik, som på uppdrag av Brottsoffermyndigheten satt sig att lägga gärningsmannapussel utifrån en samling domar i Svea hovrätt. Hon valde att använda Svea Hovrätts upptagnings område och året 2002. Hon valde ut våldsbrott som gav minst två års fängelse. Efter dessa kriterier så fanns 91 dömda personer kvar. Av dessa 91 personer var endast 15 ursprungs svenskar, resten var utlänningar. 26 av personer kom från mellanöstern och av dessa, dominerade människor som var födda i antingen Irak eller Turkiet. De var helt klart överrepresenterade. De här två grupperna stod för 46% av alla dömda i Svea Hovrätt, men det finns en invandrargrupp som dominerar fullständigt brottstatistiken eftersom de står själva för 54% av alla dömda. De kommer inte från någon av de högriskländerna som Toivonen, Lampinen och de andra pratar om, utan de har förmodligen liknande efternamn som Toivonen eftersom det är Finländarna som är den överlägset största invandrargruppen med dömda våldsmän i den vetenskapliga rapporten! Källor: Rapporten , Artikel om rapporten ,

Sammanfattning,

Alla fem ”bevisen” saknar relevans för att ta ett beslut om man skall ha en flykting mottagning på Åland eller ej. Debatten på Åland skulle ha kunnat vara betydligt mera konstruktiv om man lämnat bort alla fördomar. Nu väntar  åtminstone jag på att få en sammanställning över hur många procent som har velat ha en folkomröstning i de olika kommunerna.

Annonser