Tankar runt Ålands ”nya” kommuner (del I)

Posted on februari 19, 2017

1


Inledning

På Åland har vi 16 olika kommuner. Allt från den minsta kommunen Sottunga som har 100 innevånare till Mariehamn som har runt 11 000 innevånare. Jag har många gånger stolt berättat för icke ålänningar om att vi måste vara det ultimata exemplet på närdemokrati. De tror att man driver med dem, när de får höra att Ålands minsta kommun har i stort sätt hela den kommunala infrastrukturen. Hur charmigt och mysigt det än är med många kommuner så är det fullt med utmaningar och då tänker jag inte främst på ekonomi utan att om kommunerna verkligen ta hand om all den service som innevånarna behöver.

kommunfunderingar

Man har diskuterat kommunsammanslagningar i många år, men det har funnits ett stort motstånd till detta, främst med rädsla för att servicen skall bli försämrad och känslomässigt svårt att smälta för många.
Det har historiskt funnits många tillfällen där kommuntillhörighet har varit en orsak till både slagsmål och stolthet och kanske då främst idrottssammanhang. Man behöver inte gå speciellt många år tillbaka så var det i princip otänkbart att en fotbollsspelare i  Finström skulle spela i IFK Mariehamn. Samma var det med innebandy, men där var det istället mellan IF Start (Geta) och VÅSC (Mariehamn) som var de två stora antagonisterna. Innebandy var en ung sport på gott och ont och ganska snart märkte vi att för att vi skall lyckas, så måste vi helt enkelt börja sammarbeta. Sport är bra på det sättet, att det är relativt enkelt att kunna sätta upp målsättningar och ha mätpunkter under resans gång (matcherna) om man lyckas eller inte. Det finns dock ingen enkel väg och automatik att om slår ihop två bra lag så får man ett ännu bättre sådant. Det krävs både bra ledare och strategi för att lyckas med det. Sedan måste man lägga prestige och eventuella egna agendor åt sidan och verkligen tänka för lagets bästa för att lyckas.
Numera har vi ett åländskt herrlag  och ett åländskt damlag i fotboll som vi alla ålänningarna kan vara stolta över och väldigt få ser det som konstigt om Finströmmare eller var man än kommer i från skulle skulle börja spela de här lagen.

ÅSUB’s enkätstudie

Nu har vi kommit så långt att ÅSUB har gjort en vetenskaplig enkätstudie över vad ålänningarna anser om antalet kommuner. ÅSUB.undersökning
Några ord om den först. Aldrig tidigare har man skickat ut ett större antal frågeförmulär på Åland, man skickade det till 12% (2 653 personer) av den åländska befolkningen mellan 18 år och 85 år. Av dessa så svarade 56% inom rätt utsatt tid. Det blev 1 476 svar.
I t.ex Sverige brukar det räcka med ca. 2 000 personer för att göra mycket bra statistiska prognoser om hur val kommer att sluta. Skulle man översätta de åländska % enheterna till svenska förhållanden så skulle man skickat ut frågeformuläret till 922 906 personer och 490 908 skulle ha svarat.
(Om man är intresserad över hur man beräknar urvalsstorlek, så är denna länk bra att läsa. Urvalsstorlek )

Resultatet från undersökningen

ÅSUB ställde en hel del frågor i enkäten och jag kommer att ta ut en del och kommentera dem. ÅSUB fick ettuppdrag att reda ut hut ålänningarna ser på kommunsammanslagningar. ÅSUB fick lägga upp metoden och även formulera frågorna så att de inte blir vinklade på något sätt som kan störa resultatet. De fyra olika varianterna kom dock på förslag från PCW.

– Det överraskade mig att hela 69% av de tillfrågade var för kommunsammanslagningar, men framför allt verkar resultatet ha tagit speciellt centern helt på sängen, om man tittar på deras kommentarer och reaktioner.  Jag kommer att återkomma till deras reaktion i nästa bloggpost.
Inte helt överraskande så ser man att sammanslagningen, skall dock helst inte ”drabba” den egna kommunen eftersom det är ”bara” 52% som är positiva om det gäller ens egen kommun.

Min slutsats av det, är att man har logiskt har insett att det blir svårt att fortsätta med 16 kommuner och att det finns klara fördelar med att göra en kommunsammanslagning, men av känslomässiga skäl och säkert  även rent praktisk orsaker vill man att det inte skall vara sin egen kommun.

Som t.ex med vindkraftsverk, de flesta tycker att vindkraftverken är både bra ekonomiskt och miljömässigt, men bara man slipper se eller höra dem på sin gård.

I undersökningen kom det fram att de som var mera för kommunsammanslagningar så värderar kompetens högre än närhet och motsatt förhållande för de som vill hålla kvar kommunerna som idag.

Avstånd:
Detta var inte speciellt överraskande resultat, att hålla kvar alla kommuner var viktigare för den äldre generationen än den yngre och en delorsak kan just vara avståndet.

De flest som besöker Åland är avundsjuka på våra korta avstånd. Om man klagar för en Stockholmare att det tar 15 minuter att föra sitt barn till dagis så kommer de att titta storögt på en och undra hur man resonerar.

Det är sant att vi har extremt nära till saker och om servicen finns i en annan kommun så kanske betyder att det kommer att 10 minuter längre innan man är framme.
Så är det förstås på Fasta Åland, för om man bor i Saltvik och servicen finns i Finström, så är man högst troligt där på 15 minuter nästans var man än bor i Saltvik. Självklart förutsätter detta att man har tillgång till bil, för skall man ta sig kommunalt, så blir plötsligt avstånden väldigt ”långa” eller åtminstone väldigt tidskrävande.
Samma gäller förstås i skärgården, för där kan det ta mycket länge för att komma till en annan kommun. Med andra ord, detta är en viktig parameter för de som vill att servicen skall finnas nära.

Om man kan lösa att de som har behov av fysisk service, inte får en försämring av eventuella centraliseringar (med hjälp av transporter eller liknande) så borde inte kommunsammanslagningarna vara ett dumt alternativ. Detta förutsätter dock att vi på allvar får igång en mängd digitala tjänster som i dag görs både omständigt och tyvärr kräver att man är på plats på ett kontor, som när ansöker om bygglov eller liknande.

I nästa bloggpost tittat jag närmare på vad som kom fram i ÅSUB’s enkät.

 

 

 

 

 

Posted in: åland, Funderingar