Tankar runt Ålands ”nya” kommuner (del II)

Posted on februari 21, 2017

1


Enkäten som ÅSUB har gjort enligt konstens alla regler, har fått kritik för att vara ovetenskaplig och ha vinklade frågor. ÅSUB har tagit fram frågeställningarna just för att undvika att vinkla frågorna och det är dessutom det största frågeunderlaget hittills i ÅSUB’s historia.

Din åsikt om antalet kommuner på Åland

Den fråga som man är mest kritisk till, är hur stor är viljan hos ålänningarna att ha kommunsammanslagningar eller ej.

I och med att man har en graderings skala så får man en mycket mera nyanserad bild av hur folk tänker i dessa frågor.  Här svarade 69% att man var positiv till att slå ihop kommunerna och 52% att det även skulle vara positivt för egna kommunen. Hur dessa två frågor skulle vara vinklade har jag väldigt svårt att förstå.

asubfragan

De fyra olika kommunindelnings alternativen:

De fyra olika alternativen är:
(Där PWC’s utredning har kommit fram till uppställningen av de två sista alternativen med hur kommunerna skall paras ihop.)

  1. 16 kommuner, som i dagsläget
  2. 1 kommun för hela Åland
  3. 4 kommuner: a) Norra Åland: Finström, Geta, Saltvik, Sund, Vårdö, b) Södra Åland: Mariehamn, Lemland, Lumparland, Föglö c) Västra Åland: Eckerö, Hammarland, Jomala, d) Skärgården: Brändö, Kumlinge, Kökar och Sottunga
  4. 7 kommuner: a) Eckerö och Hammarland, b) Mariehamn c) Jomala, d) Lemland och Lumparland e) Brändö och Kumlinge, f) Föglö Kökar och Sottunga, g) Geta, Finström, Saltvik, Sund och Vårdö

Det finns några saker som är speciella i den här uppställningen av kommuner. Det påverkar säkert hur människor resonerar, när de valt hur de ser på de olika alternativen.

a) För de kommuner som kommer från norra Åland, så finns det egentligen bara tre olika alternativ eftersom i alternativ 3 och 4 så har man samma kommuner i sin sammanslagning, men det är olika uppsättningar på de andra kommunerna.
Så här blir resultatet extra intressant eftersom det blir en jämförelse mellan just de två alternativen och då borde man kunna se vad de tycker är det bästa för Åland.

b) Det samma gäller för de två största orterna Mariehamn och Jomala, men då är det mellan alternativ 1 och alternativ 4 som de råkar vara ensamma även i fortsättningen. 

I denna första bild så har jag satt de olika kommunerna enligt PwC uppdelnings förslag för fyra kommuner. Den färglagda boxen under kommunvapnet visar vilket som är deras första alternativ enligt majoriteten i respektive kommun.

kommunsammanslagningeninfografik1

Här kan man notera följande att 4 kommuners alternativet har stöd i 6 kommuner och att tre av fem på Norra Åland gör det.

Även att två av fyra gör det även på södra Åland. Dock inte av Lemland eller Lumparland (men just Lumparland var det väldigt nära). Kanske resultatet skulle ha varit annorlunda om södra Åland skulle ha varit  samma som SÅHD där är kombinationen Jomala, Hammarland, Eckerö, Lemland och Lumparland. Man är ju van att sammarbeta runt Södra Ålands högstadie redan och kan vara en delförklaring att Norra Åland såg det som ett naturligt alternativ.

Sjukommuners alternativ

Ingen av Norra Ålands kommuner hade detta som sitt första alternativ. Därav hade Sund och Finström det som sitt andra alternativ och som sagt det hade ingen skillnad för dem vem de skulle skulle bilda kommuner med däremot hur resten av indelningen skulle se ut.

Kökar, Kumlinge, Lemland och Jomala är de kommuner som vill ha lite mindre enheter som typ 2-3 kommuner ihop.

sjukommuner

Rangordning av de olika alternativen.

Om man tittar på hur de olika kommunerna har valt som första och andra alternativ så utkristalliserar sig ett ganska tydligt mönster.

Den första tabellen visar vilka kommuner som har valt fyra kommuns alternativet (gula färgen) som första och sedan kommer de kommer som valt fyra kommer som andra alternativ.
Inga direkta skrällar bland de som valt fyra kommuner förutom då möjligtvis Mariehamn.
Tar man med även de som valt fyra kommuns alternativet som andra ,så är det egentligen enbart Eckerö, Brändö, Kökar och Sottunga som inte är med. Om man tittar vad majoriteten i de kommuner som valt fyra kommuners alternativet blir tillsammans , så motsvarar det 27 229 personer av 28 983 (enligt befolkning 2015).

Den andra tabellen visar rangordningen men istället efter intresset av att ha sju kommuner (gröna färgen) . Här är det lite färre kommuner som har det på sin första eller andra plats. Lite anmärkningsvärt är att tre av fem av kommunerna från Norra Åland har det som tredje alternativ fast det inte skulle haft någon betydelse för dem vem de bildade kommun med.
Totalt är 25 261 personer så ca 2 000 färre än i föregående alternativet.

I den tredje och sista tabellen så finns de kommuner som valt 16 kommuner, som antingen första eller andra alternativ. Det är visserligen nio kommuner ( tre färre än fyra kommuners alternativet), men slår man ihop antalet personer på samma sätt som de övriga alternativen, så blir det 5 476 personer.

rankingtabeller

Vilket alternativ var populärast i respektive kommun.

En genomgång och fundering på varför olika kommuner har fått olika resultat i enkäten.

Geta: Har lång erfarenhet av samarbete i NÅHD och även varit mer eller mindre tvingade att på grund av sin litenhet samarbeta med Finström inom många områden. Intressant att man hade 16 kommuner som alternativ hellre än sju kommers alternativet.

Finström: Har sedan länge varit centralort för Norra Åland och har även på andra plats samma konstellation för sin egen kommunindelning.

Sund: Även Sund har på första och andra plats Norra Ålands indelningen. Tydligen verkar medborgarna vara allmänt nöjda med att ha just Norra Åland som en lösning.

Vårdö: Vill helst att vi bibehåller 16 kommuners indelningen. Vårdö är ett traditionellt starkt Center fäste och det avspeglar sig i säkert siffrorna, men jag trodde att det skulle vara betydligt större skillnad.
Centern fick 114 röster mot 19 för regeringspartiernas i senaste val.

Saltvik: Allt annat än att Saltvik skulle vilja gå sin egen väg, skulle ha varit ha större skräll än Brexit, Trumps seger och IFK Mariehamns FM Guld tillsammans. De är väl också de som är väldigt måna om att hålla sig på egen hand, tack vare Chips pengarna, men även här så är fyra kommuns alternativet på andra plats och med mindre marginal än jag trodde gentemot 16 kommuners alternativet.

Hammarland: Är för fyra kommuners alternativet fast den varianten är en stympad SÅHD kombination. De har även sju kommuns alternativet på andra plats och i deras fall så skulle det innebära att de blev ihop parade med Eckerö.

Eckerö: Hade 16 kommuners som sitt första alternativ, men inte speciellt långt ifrån så var kombinationen med Hammarland och Jomala. Kanske det finns en släng av att de har så mycket entrepenörer och tänker att de kan själva.

Jomala: I Jomala så har man medvind och tycker att man kan klara sig själva, men tycker tydligen att de andra kommunerna skall slås ihop för att bli starkare eller att det är helt enkelt bättre ur åländskt perspektiv.
Man väljer ändå inte 16 kommuners alternativet och det är knappt bättre än 1 kommuns alternativet.

Lemland: De verkar föredra att köra med Lumparland, än att köra tillsammans Mariehamn och Föglö. Det kan ju vara så enkelt, att man tror att Mariehamn kommer att bli för dominerande i den konstellationen.

Lumparland: Vill med liten marginal hellre vara ensamma än att vara tillsammans med Mariehamn, Lemland och Föglö. Det var dock väldigt liten skillnaden mellan de olika alternativen i Lumparland.

Mariehamn: Resultatet här var kanske det mest överraskande eftersom man är väldig tydlig, att fortsätta som nu är inget bra alternativ. Jag trodde att man skulle välja 7 kommuners alternativet, lite som Jomala att alla andra skall samarbete, men vi fortsätter som förut.

Föglö: Var väl den kommun som hade de största skillnaderna i sina alternativ. En var ihop fasta Åland, en skärgårds variant, en helt egen, samt till sist Åland bara som en kommun. Det var väldigt jämt mellan vara helt egen och fastlandsvarianten, lite överraskande var att skärgårds kombon var inte lika het som de två första.

Sottunga: De må vara Finlands minsta kommun, men de har den starkaste viljan att vara sina egna även i fortsättningen. De är väl också de som har fått funderat på allvar vad det skulle innebära om de försvinner som kommun.
Frågan är dock om inte det är bättre för Sottunga om det blir en stor åländsk reform än att de själva tvingas göra den i förtid.

Kökar: De var inte stor skillnad mellan att vara tillsammans med Föglö och Sottunga eller att fortsätta som sig själva. Däremot ville man hellre vara en enda kommun än att köra ihop med Kumlinge, Sottunga och Brändö. Det kan ju vara så enkelt att avstånden blir långa och vilken Ö skulle bli ”centralorten”. Det skulle troligtvis bli Kumlinge som är mitt emellan och det känns inte speciellt lockande för varken Kökar eller Brändö.

Kumlinge: Här ser man att de såg en naturlig ihop slagning med Brändö som sitt första alternativ. Men de verkade heller inte helt missnöjda med att bli en trolig ”centralort” i en skärgårdskommun.  De var också den skärgårdskommun som var minst positiv att fortsätta som en kommun.

Brändö: De är väl lite av Skärgårdens Saltvik. De är också en port mot Finland lite som Eckerö är mot Sverige. Att de ser som sitt första alternativ att vara egna är väl ingen större överraskning heller. På god andra plats är att samköra med Kumlinge. De upplever säkert det som att de blir lite offside som Kökar i Skärgårdskombinationen.

I denna bild har jag satt vilka alternativ som varit populärast i respektive kommun.

alandkommunsammanslagning