Vilka är det som egentligen växer så det knakar på Åland?

Posted on mars 3, 2017

2


Centern skryter om att Åland växer så det knakar och det är helt deras förtjänst. De är till och med nöjda över resultatet. Frågan är, vet de egentligen vad de är nöjda över?
I min förra bloggpost kunde man se att det är främst tre kommuner som växer, men kommun blir ett ganska trubbigt mått på Åland, så därför gick jag ner på orter/byar istället. Det finns ca. 300 orter/byar på Åland och jag tittade var man kunde hitta den största ökningen av människor per ort de senaste 15 åren.
Det blir väldigt tydligt att tillväxten sker i närheten av och i Mariehamn. Man hittar de nya bostadsområdena inom sju kilometers radie från Bläckfisken, som får anses vara porten till Mariehamn.

kommunalandstatistik-001

Mariehamn och tomtbrist

En av orsakerna till att främst Jomala har växt, är det har varit och är ont om egnahemstomter i Mariehamn och det är tydligt att den åländska befolkningen vill gärna komma nära till Mariehamn. Det är inget nytt fenomen att Mariehamn haft svårt att expandera på grund av tomtbrist. År 1961 så inkorporerade Mariehamn en stor del mark från Jomala.Vad jag har förstått så kunde man enligt åtminstone den tidens lagar kunde Mariehamn ”tvångsinlösa” mark om det ansågs som att tätorten hade behov av att expandera och om kommungränsen gick mitt i ett bostadsområde, så kunde man inkorporera marken.I kartan som jag gjort så kan man se den gamla stadsgränsen.Detta var förstås en stor förlust för Jomala och tydligen har inte de såren läkt ännu, i alla fall så skapade man från Jomalas sida industriområden vid Möckelö, Västerkalmare och på norra sidan om Dahlbo.

mariehamn1961-001

Nu vet vi att Urbaniseringen även finns hos oss i allra högsta grad. Frågan är hur det ser ut på den andra stora utmaningen för många västerländska samhällen, nämligen att åldersstrukturen blir allt äldre och att man samtidigt tappar skattekraft.

Jag har delat in åldrarna i 10 och 20 års intervall i mina grafer, främst för att proportionerna blir mera korrekta då, men även eftersom jag hämta datat med fem års intervaller så blir det en förskjutningen med t.ex de som är arbetsföra av befolkningen. Att innan nästa femårsperiod så har 60+ fortfarande inte pensionerat sig och 20 åringar har i andra ändan inte börjat jobba i lika stor utsträckning  Därför är beteckning arbetsför på 20-59 år lite grov, men det är i den gruppen vi hittar de flesta som bidrar med intäkter till kommunerna.  

Vi börjar med att titta på skärgården.

Det finns inte många kurvor så pekar åt något positivt håll för skärgårdskommunerna för tillfället, ingen egentligen…. På Sottunga så är det nu nästans 50% som över 60 år!
Det är Föglö som har lyckats streta emot bäst av skärgårdskommunerna när det gäller föråldringen.

aland-regionerna-aldergrupperna-003

Den Åländska landsbygden

Jag hade tagit bort Jomala och Lemland i mina andra grafer och fortsätter med det. Här skall det enligt Centern finnas beviset för att deras regionalpolitik fungerat och att landsbygden växer så det knakar. Det mest positiva man kan säga om de här siffrorna är att kortsiktigt har man sänka kostnader för skolan eftersom elevunderlaget minskar och det snabbt. Det är förstås en katastrof långsiktigt om elevunderlaget sviktar och i kombination med att det är negativ utveckling på 20-59 åringarna också. Den senaste femårens tillväxt på 109 personer är äldre än 60 år!

Det innebär att även Landsbygden har stora ekonomiska utmaningar att se fram emot om inte trenden svänger. Jag förstår inte hur man skall lyckas med det, om medicinen enligt Kommunkramarna är att fortsätta som förut?

aland-regionerna-aldergrupperna-002

 

Centralorten då ?

Många av siffrorna visar glädjande tillväxt, förstås på bekostnad av de andra orterna på Åland.

Men här blir det väldigt tydligt att vi på Åland definitivt har samma föråldringsprocess  som resten av västvärlden.

aland-regionerna-aldergrupperna-001

Min insändare: Växer landsbygden på Åland så den knakar?
Centerns svar: Framgångsrik decentralisering

Nästa gång tittar jag på själva lösningen och mina tankar runt det.