Vad är nyttan med en folkomröstning ?

Posted on maj 13, 2017

1


Det är med flit en provocerande rubrik, men frågeställningen är minst sagt relevant. Syftet med en folkomröstning är att den på ett eller annat sätt skall vägleda politikerna att kunna ta bättre beslut för innevånarnas bästa.
I vår typ av demokrati så använder vi sällan det greppet, utan vi låter istället våra folkvalda ta besluten (en s.k. representativ demokrati). Tanken med det är att de folkvalda förhoppningsvis är mera insatta i problematiken än vad den normale medborgaren är.
(Jag har skrivit en insändare om varför det är oseriöst med en folkomröstning med tre alternativ Länk  )

Om vi verkligen skall ha en folkomröstningen på Åland, så måste  väl rimligen resultaten från den hjälpa politikerna att lösa de problem som vi har framför oss på Åland.
Så vad är då problemen som vi har ?
Jo, att trots att vi har 16 kommuner och förmodligen världens bästa ”närdemokrati” så har vi en urbanisering och en demografisk utveckling, som gör att det blir allt svårare för kommunerna att ha tillräckligt med skatteunderlag för de tjänster, som behövs ute på de olika orterna. Detta tror jag nästans att de flesta politiker har insett.  (länk till min bloggpost om urbaniseringen och demografin). Lösningen sitter inte heller i hur många kommuner eller var kommungränserna går, utan hur skall vi säkerställa servicen åt våra nära och kära ute i randkommunerna.

Gordiskknut.001

 

Folkomröstning i en kommunerna

Det låter i teorin bra med att låta varje kommun själv bestämma om vill gå med eller ej, men vad innebär det i praktiken? Jag har svårt att hitta någon fördel eller nytta förutom att folk får säga sin mening från ett kommuninnevånare perspektiv. Jag skall dock försöka se vad som blir konsekvenserna om det ändå blir en kommunindelad ”folkomröstning”.

Frågeställningen

För det första om man lyckas ta fram en Ja/nej fråga som inte leder frågeställaren åt ena eller andra hållet. Det är långt ifrån självklart att det lyckas, men vi jobbar med tesen att det går.
Frågeställningen måste vara sådan att man som deltagare förstår vilka konsekvenser det får, om man väljer det ena eller andra alternativet.
Det mest logiska frågealternativet är i så fall om man vill ha kommunindelningar eller ej.
Med Ja innebär att man ger fullmakt åt regeringen att göra kommunindelningen med Nej innebär det att man stannar kvar i gamla Åland som ”självständig” kommun och måste omförhandla alla sina avtal med den nya instansen som bildas.

Om frågeställningen är klar och tydlig för deltagaren, så kommer nästa praktiska utmaning. Hur skall man då hantera resultaten från kommunerna?
De kommuner som har valt att gå med får väl försöka hitta synergier så gott de kan och de som valt att stanna utanför får väl försöka börja samarbeta tätare med de andra självständiga kommunerna. Det kommer med andra ord att bli betydligt mera komplext och dyrare  att säkerställa servicen ute på landet och i skärgården. Folk som har möjligheten kommer att flytta till tätorterna i ännu högre grad i dag än tidigare. Alltså totalt motsatt effekt med vad hela det här handlar om.

Sannolikheten att vi kommer att få ett enhetlig resultat från de 16 kommunerna är minimal.

 

Sammanfattnigsvis

Ur ett åländskt perspektiv ser jag ingen nytta av att ”rädda” kommunerna, men ni som förespråkar folkomröstning, kan ni snälla förklara vad är nyttan med en folkomröstningen i kommunerna?

I min värld är det som att hålla på att rösta om hur kommunerna skall se ut, är som att strida om vilken hytt man vill ha på Titanic, istället för att faktiskt göra något åt isberget…

Romantikern i mig  skulle älska om Geta finns kvar som kommun, men efter att ha funderat mycket på det, så inser jag att det är betydligt viktigare för mig att människorna som finns där, har en realistisk chans att få bo kvar, än att området har en administrativ tittel som härstammar, från vad som var praktiskt på 1500-talet. Jag tror att den gordiska knuten i vårt fall är kommungränserna, låt oss kapa dem och fokusera på hur vi löser problemen istället.

 

 

Taggat:
Posted in: Analys, Politik