Kommunsammanslagningarna (del I)

Posted on april 14, 2018

3


I den åländska debatten om hur vi skall forma vår framtid har det blivit att handla mycket om känslor. Antalet kommuner säger en del att är inte relevant utan att det är att folk får vara med och bestämma, som är det viktiga och att det sker på frivillig bas och att det inte skall finnas några tidsramar. Andra menar att vi måste veta förutsättningarna för att kunna planera hur detta paradigm skifte skall gå till väga. De flesta verkar dock vara inne på att något måste göras och att det handlar mera om hur det praktiskt skall gå till väga.
En konsekvens av på vilket sätt vi kommer att göra i frågan, är att antalet kommer att skifta mellan 1-16 stycken. Det är lättare för oss ålänningar att förhålla oss till antalet kommuner än hur verkligheten ser ut om 10 år. I och med att debatten nu har låst sig så har jag försökt identifiera olika alternativ. Dessa alternativ är insamlade på Åland Ekonomi. De olika alternativ har jag satt upp med förklaringar, hur det är tänkt  och försökt gruppera dem enligt några parametrar som jag tror att är relevanta, samt så kommentarer jag dem med det som jag ser som negativa och positiva effekter med de alternativen.

De olika parametrarna som jag har delat införslagen i är:

  1. Vem genomför sammanslagningen: Ålänningarna (val var 4:e år)  eller kommuninnevånarna (folkomröstningar)
  2. Tidsramen för när det skall vara klart
  3.  Antalet kommuner
  4. Serviceområden (dvs om de är samma serviceområden som det är kommuner)
  5. Politiska utmaningar
  6. Juridiska utmaningar (t.ex kan vi ha bara en kommun på Åland eller är det helt fritt för en åländsk kommun som helst gå ihop med vilken annan kommun som helst. )

Just nu är jag uppe i elva olika alternativ och håller på att sammanställa dem. Det tar lite mera tid än tänkt, men jag skall försöka göra det noggrant istället. Det kan ta någon dag ännu, återkommer.

 

 

Posted in: Politik