Browsing All posts tagged under »wikileak«

Från talkoarbete till Wikileak

december 13, 2010

2

Jag har varit aktiv inom ungdomsföreningar och idrottsföreningar sedan jag var 9 år. Det var en självklarhet åtminstone på mindre ordet i början på 70-talet att man hjälpte till. Det gav också mycket tillbaka som gemenskap och känslan att vi uträttade något bra. En nedåtriktad trend började dyka upp i mitten av 90-talet att flera […]

Julian Assange är vår tids Galileo Galilei

december 5, 2010

3

Det finns filosofer (Alexander Bard m.fl) som menar att nu har vi vårt 4:e paradigmskifte. 1:a när talspråket kom 30 000 f.kr 2:a när skriftspråket kom 5 000 f.kr 3:e när tryckpressarna och början till industruella revolutionen kom 1450 4:e nu när Sociala Mediernas intrång börjar märkas. Sammanfattningsvis skall det bli maktförskjutningar inom ett antal […]